Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Biuro Prasowe UMWP 

 

W tym roku podkarpackie szkoły wyższe otrzymały z budżetu województwa aż 1,7 mln złotych wsparcia na zakupy inwestycyjne. Dotacja trafiła do dziesięciu uczelni z terenu Podkarpacia. Pomoc w tej formie samorząd przyznaje uczelniom od 2004 roku, a od początku realizacji takiego wsparcia z budżetu województwa przeznaczono na ten cel 27,5 mln zł.

 

W spotkaniu i podpisaniu umów z przedstawicielami szkół wyższych uczestniczyli: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałkowie Ewa Draus i Piotr Pilch. Jak podkreślał marszałek Ortyl, dotacja na zakupy to nie jedyna forma wsparcia dla szkolnictwa wyższego w regionie. Samorząd województwa przyznaje bowiem również stypendia dla studentów pierwszego roku, którzy zdecydowali się na studia na Podkarpaciu oraz pracuje nad programem stypendialnym dla studentów medycyny. 

 

Nasza współpraca i relacje z uczelniami są niezmiernie ważne i kluczowe z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego naszego województwa – mówił marszałek Ortyl zwracając się do przedstawicieli uczelni – Wszyscy stoimy przed dużym wyzwaniem związanym z brakami kadrowymi, dlatego wszyscy patrzymy w kierunku uczelni, które kształcą inżynierów. Wiemy, jak wielkie potrzeby kadrowe nasz przemysł zgłasza już teraz – dodał marszałek. 

 

Marszałek przypomniał, że podkarpackie uczelnie będą mogły ubiegać się o pieniądze z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na infrastrukturę badawczą. W tym tygodniu Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę rankingową – główną oraz rezerwową – takich przedsięwzięć zgłoszonych przez podkarpackie uczelnie. Po ocenie listy przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, uczelnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z FEP. W puli na ten cel jest aż 10 mln euro. 

 

Wicemarszałek Ewa Draus podkreślała, że dla zarządu województwa współpraca z uczelniami jest bardzo ważna i równie istotne są wszystkie sukcesy szkół wyższych, gdyż oznaczają wysokie standardy nauczania, a te z kolei przekładają się na rozwój województwa i jego konkurencyjność:

 

Jesteście dla nas państwo bardzo ważnym partnerem w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Podkarpacie szybko się rozwija i te dobre notowania w przedsiębiorstwach widzimy. Ale, żeby budować silną gospodarkę potrzebujemy dobrych kadr, dobrych laboratoriów i dobrych naukowców – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

To są pieniądze bardzo dobrze wydane, będą podnosić poziom kształcenia, pozwolą uczelniom się rozwijać. Z tych wszystkich zrealizowanych przez państwa pomysłów bardzo się cieszymy, gdyż bardzo nam zależy na rozwoju nauki w naszym województwie – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W imieniu przedstawicieli uczelni głos zabrał Sławomir Solecki, prorektor ds. rozwoju i współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, który podziękował za to, że zarząd województwa dostrzega potrzeby uczelni i wspiera je w rozwoju:

 

Te środki będą wykorzystane bardzo sensownie i przyczynią się do rozwoju naszych uczelni – zapewnił prorektor Sławomir Solecki.

 

Najwyższe wsparcie finansowe otrzymały dwie wiodące uczelnie: Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski. Politechnika otrzymała 420 tys. złotych na wyposażenie stanowiska badań wodorowych, zaś Uniwersytet Rzeszowski 405 tys. złotych na zakup aparatury badawczej do przeprowadzania badań autentyczności dokumentów. 

 

Państwowa Uczelnia Zawodowa w Tarnobrzegu podpisała umowę dzień wcześniej, podczas ceremonii nadania Czepka Pielęgniarskiego 37 absolwentom kierunku: pielęgniarstwo. W wydarzeniu tym samorząd województwa reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus, która podpisała umowę na wsparcie dla tarnobrzeskiej uczelni, gratulując wszystkim absolwentom pielęgniarstwa.

 

W załączniku poniżej lista uczelni z terenu województwa podkarpackiego, którym Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotację celową na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Podpisanie umów z przedstawicielami szkół wyższych

 

Pliki do pobrania:

Lista uczelni z terenu województwa podkarpackiego, którym Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotację celową na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 roku (plik .docx, rozmiar 20 kB)