Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzący na krzesłach

 


 Autor tekstu: Justyna Dec

Kancelaria Zarządu UMWP

 

Z inicjatywy Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego odbyła się konferencja z cyklu „Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku - Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat”. Uczestnicy wydarzenia spotkali się 23 października w Mucznem, w tamtejszym Centrum Promocji Leśnictwa. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowany był przez marszałka Władysława Ortyla oraz wicemarszałka Piotra Pilcha.

 

Podczas spotkania rozmawiano o Konwencji Karpackiej, turystyce górskiej oraz zrównoważonym rozwoju regionu Karpat. Marszałek Władysław Ortyl jako moderator poprowadził panel pn. „Współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu karpackiego w zakresie Konwencji Karpackiej oraz możliwości rozwoju turystyki w regionie poprzez tworzenie turystycznych przejść granicznych”. Uczestnikami tej dyskusji byli: Małgorzata Golińska - Wiceminister Klimatu i Środowiska, Andrij Szeketa – Pierwszy Zastępca Zakarpackiej Rady Obwodowej, Anna Brzechowska – Rębisz – Dyrektor Biura Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Dariusz Dyląg - Wiceprezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. W konferencji udział wzięli także Marek Kuchciński – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki, Dawid Lasek – Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

 

Wydarzenie było także okazją do spotkania przedstawicieli Województwa Podkarpackiego z delegacją z Obwodu Zakarpackiego. Podczas rozmowy z reprezentującym Zakarpacką Radę Obwodową A. Szekletą, marszałek Ortyl podsumował dotychczasową pomoc humanitarną, kierowaną do tego regionu partnerskiego, efekty wspólnie realizowanych projektów rozwojowych i humanitarnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz odniósł się pozytywnie do sformalizowania współpracy Województwa Podkarpackiego i Obwodu Zakarpackiego. Przewodniczący Rady z Zakarpacia podziękował za dotychczasowe inicjatywy i nakreślił dalsze możliwe kierunki współpracy, wśród których kluczowym jest utworzenie turystycznego, pieszego przejścia granicznego Wołosate – Łubnia. Punktem programu, wieńczącym niedzielne wydarzenie, była wizyta uczestników konferencji w terenie przygranicznym w miejscowości Wołosate.

 

Galeria zdjęć: