Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie w eleganckiej sali

 


 

Autor Tekstu: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu

Autor zdjęć: PUW Rzeszów

 

W Zamku Królewskim na Wawelu 16 stycznia br. odbyło się uroczyste pożegnanie i zakończenie misji dyplomatycznej Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie dr Tomáša Kašaja.

 

Stanowisko objął w sierpniu 2018 r. Wcześniej pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej, będąc specjalistą ds. protokołu dyplomatycznego, a od 2011 roku piastował funkcje zastępcy konsula generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie. Praca konsulatu obejmuje teren 4 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego.

 

Województwo Podkarpackie prowadzi obecnie współpracę z dwoma słowackimi regionami: z Samorządowym Krajem Preszowskim oraz z Samorządowym Krajem Koszyckim. W rozpoczynającej się perspektywie 2021-2027 współpraca będzie kontynuowana w ramach kolejnej edycji Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja. W perspektywie 2021-2027 dofinansowanie UE dla programu Polska-Słowacja wyniesie ok. 130 mln EUR.

 

Galeria zdjęć: