Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi na scenie.

 


Autor tekstu i zdjęć: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ma już 30 lat. Jubileusz odbył się w Filharmonii Podkarpackiej.

Ponad 300 gości z całego kraju podczas uroczystej gali zobaczyło podsumowanie 30-letniej działalności. Były także liczne podziękowania i gratulacje. Pracownicy odebrali również medale nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę i Ministra Ochrony Środowiska.

 

Bardzo dziękujemy za te liczne programy, projekty i mechanizmy, które sprawiają że zarówno samorządowcy, ale także beneficjenci indywidualni chętnie korzystają z rozwiązań, które służą ochronie wody, powietrza i całego środowiska naturalnego. Bez was, na taką skalę, byłoby to nie możliwe – mówiła Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, składając podziękowania na ręce Adama Skiby prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie. 

 

Wśród obecnych gości nie zabrakło podkarpackich parlamentarzystów, władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli służb mundurowych i partnerów WFOŚiGW. Zarząd województwa podkarpackiego reprezentowali członkowie zarządu: Anna Huk i Stanisław Kruczek, którzy przekazali na ręce prezesa Adama Skiby pamiątkowy grawerton oraz list gratulacyjny od Marszałka Władysława Ortyla.  

 

W imieniu marszałka Władysława Ortyla i całego zarządu wraz z marszałkiem Stanisławem Kruczkiem dołączamy się do tych wielu, jakże zasłużonych gratulacji, za wspaniałą działalność na rzecz rozwoju województwa podkarpackiego. To jak bardzo skuteczny jest nasz fundusz wojewódzki w działalności i pracy widać przede wszystkim po ogromnym rozwoju infrastruktury i jej kilometrów, ale także rozwoju sfery edukacyjnej. - mówiła Anna Huk członek zarządu województwa podkarpackiego

 

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały powołane w 1993r. Od początku rolą Funduszy nie było bezpośrednie działanie na rzecz środowiska - inwestowanie, organizowanie, oczyszczanie - ale wspieranie finansowe (pożyczki, dotacje, dopłaty) innych podmiotów, które podejmują działania bezpośrednie. WFOŚiGW w Rzeszowie, jako fundusz celowy posiadający osobowość prawną, jest dysponentem środków publicznych. W odróżnieniu od innych instytucji działających na rynku usług finansowych, co roku zasilany jest wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (szczególnie korzystanie z wód, wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, składowanie odpadów) oraz kar za niedozwolone naruszanie stanu środowiska.

 

Galeria zdjęć: