Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Rząd ludzi stoi na scenie z bochenkami chleba w dłoniach.

 


Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UWMP

 

Miejscem tegorocznego Święta Plonów była Sonina w gminie Łańcut. XXIII Dożynki Województwa Podkarpackiego były jednocześnie połączone z archidiecezjalnymi. Te z kolei były już XL w historii. Ziemia łańcucka jest już w centrum uwagi, bo w sąsiedniej gminie w Markowej za niespełna dwa tygodnie odbędzie się beatyfikacja sług Bożych Rodziny Ulmów z Dziećmi, co wybrzmiało wielokrotnie podczas dożynkowych uroczystości.

 

Postać Józefa Ulmy bardzo mocno łączy się z rolniczymi tradycjami Podkarpacia. W homilii nawiązywał do tego abp Adam Szal, metropolita przemyski a także wspominał o tym marszałek Władysław Ortyl. Tradycyjnie dożynkowe obrzędy rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej przez abp Adama Szala. Już dwie godziny przed eucharystią do Soniny zjeżdżały grupy wieńcowe z całego Podkarpacia. Przed mszą prezentowały się w efektownym pochodzie spod zabytkowej świątyni w Soninie do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie sprawowana była msza św. O muzyczną jej oprawę zadbała Orkiestra Dęta z Wysokiej oraz Chór parafialny Camerata z Soniny. Dożynki, swoim patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda, który skierował list do uczestników. 


 

Wyzwania przeplatające się z osiągnięciami – to naturalny cykl naszego życia. Jednak uroczystości dożynkowe skłaniają przede wszystkim do refleksji przepełnionej dumą, satysfakcją i nadzieją. Dożynki stanowią okazję, by przypomnieć, że wieś i praca na roli zajmują szczególne miejsce w historii naszego narodu. To wieś była przez wieki ostoją ekonomicznej trwałości, siły i suwerenności Rzeczypospolitej. Produkcja rolna po dziś dzień stanowi jeden z filarów polskiej gospodarki. To polscy chłopi pod hasłem „Żywią i bronią” walczyli za Ojczyznę podczas insurekcji kościuszkowskiej, zwycięskich walk o odzyskanie niepodległości oraz wojny polsko–bolszewickiej. Bohaterscy żołnierze września oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, żołnierze polscy walczący na wschodzie, partyzanci okresu II wojny światowej i wyklęci–niezłomni uczestnicy powstania antykomunistycznego w większości wywodzili się z polskich wsi – czytamy w liście od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w Soninie odczytał marszałek Władysław Ortyl.

 


Tradycyjnym obrzędom dożynkowym czyli święceniu chleba oraz wieńców dożynkowych przewodniczył również abp Adam Szal, a starostami byli rolnicy z Soniny Teresa i Tadeusz Kaszyca. 


 

Dziękujemy dziś podczas tej eucharystii za to, że dzięki Waszej pracy nie brakowało nam chleba. Tego chleba było na tyle dużo, że mogliśmy się nim podzielić z uchodźcami z Ukrainy, którzy potrzebowali naszej pomocy. Tak jak Wiktoria i Józef Ulmowie, którzy również byli rolnikami, żyli w przywiązaniu i szacunku do ziemi i owoców jakie ta ziemia wydaje – mówił podczas homilii abp Adam Szal, który po sprawowanej eucharystii poświęcił wszystkie wieńce dożynkowe.

 


Po mszy świętej wszyscy goście przeszli w barwnym korowodzie z kościoła na miejscowy stadion. Wydarzenia w Soninie w tej części uroczystości również nawiązywały do bogatego zasobu dawnych zwyczajów święta plonów. Wszystkich gości powitał wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota. Wśród bich byli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, posłowie Kazimierz Gołojuch i Wiesław Buż, europoseł Bogdan Rzońca oraz wicewojewoda Radosław Wiatr oraz samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych.

 

Podkarpackie Święto Plonów odbywa się na ziemi łańcuckiej. Cieszę się, że są z nami pani minister, parlamentarzyści z posłem Gołojuchem, który często puka do naszych drzwi przedstawiając wiele propozycji. Wkrótce wiele takich inwestycji będziemy mogli oglądać – powiedział marszałek.


 

Władysław Ortyl odniósł się także bezpośrednio do rolników w liście skierowanym do organizatorów wszystkich imprez dożynkowych w całym województwie.


 

„Ojczyzna – kiedy myślę – słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu” - tak w swym poemacie „Myśląc Ojczyzna”, święty Jan Paweł II plastycznie odmalował obraz i dźwięk polskich żniw. I choć czasy się zmieniają i rzadko na polskiej wsi  można zobaczyć już „kosę, która uderza o ścianę pszenicy”, to symboliczna, emocjonalna, wypełniona miłością do rodzinnej ziemi wymowa tego obrazu wciąż jest aktualna. To Państwo na nasze stoły dostarczają  chleb i inne dary ziemi. To Państwa ręce są niezbędne, aby ziarno zostało zasiane, przyniosło plon, a zebrane mogło stać się zaczynem chleba. Dziękuję wszystkim Państwu – Paniom i Panom rolnikom za ciężką pracę oraz pielęgnowanie obyczajów. Dziękuję za codzienny chleb, który będąc pożywieniem, jest jednocześnie synonimem rodzinnego domu i poczucia bezpieczeństwa – mówił Władysław Ortyl.

 

 

Do poszanowania tradycji, ogromu pracy i wyrzeczeń jakie wiążą się z uprawą roli odnosili się również pozostali goście.


 

Dziękuję dziś Państwu nie tylko jako minister, ale jako żona rolnika, za trud włożony w pracę. Bardzo się cieszę, że angażują Państwo młodzież do kultywowania tych przepięknych tradycji w polskiej kulturze – podkreślała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister odczytała także list od premiera Mateusza Morawieckiego.
 

 

Kazimierza Gołojuch pozdrawiał podkarpackich rolników w imieniu wszystkich parlamentarzystów z Podkarpacia, odczytał także list od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz od Robert Telusa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Listy do uczestników dożynek przesłali również Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu, senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozowju Wsi, Aleksandra Hadzik – prezes KRUS, Andrzej Bentkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojciech Bakun – prezydent Przemyśla. Tradycyjne obrzędy kończyło poświęcenie chleba przez arcybiskupa Adama Szala oraz symboliczne krojenie, przez marszałka Władysława Ortyla, Arcybiskupa i przez pozostałych oficjalnych gości, którym częstowali następnie wszystkich uczestników rolniczego święta. 

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się część bardziej rozrywkowa obok występów artystycznych nie zabrakło ciekawych prezentacji m.in.  dawnego sposobu młócenia zboża przy pomocy młockarni, która odbędzie się na płycie stadionu.

 

Współorganizatorzy:

  • Archidiecezja Przemyska.
  • Samorząd Województwa Podkarpackiego.
  • Gmina Łańcut. 
  • Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych.
  • Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie

Partnerzy:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
  • PGE Obrót. S.A.
  • Bank Spółdzielczy w Łańcucie.


Galeria zdjęć: