Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Gieroń
 Kancelaria Zarządu UMWP

 

Wicemarszałek województwa Piotr Pilch reprezentował Podkarpacie podczas wielkiej Parady Dnia Konstytucji 3 Maja, organizowanej od ponad wieku przez Polonię w Chicago. W delegacji uczestniczyła również Rozalia Mazur, zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu.

 

Już od 128 lat, Polonia w Chicago obchodzi uroczyście kolejne rocznice uchwalenia  Konstytucji 3 Maja, organizując imponującą Paradę Dnia Konstytucji 3 Maja ulicami  Chicago. Od wielu lat głównym organizatorem wydarzenia jest Związek Klubów Polskich, którego prezesem jest Łucja Mirowska-Kopeć.

 

Przemarsze chicagowskiej Parady mają swoje stałe miejsce w prestiżowym punkcie miasta, z trybuną honorową dla oficjalnych gości. W tym roku wydarzenie to honorowym patronatem objęła Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Hasłem tegorocznej Parady było „NATO chroni i jednoczy”, co było nawiązaniem do 25. rocznicy przystąpienia Polski do Paktu Północnoatlantyckiego.

 

W tym roku w trakcie Parady zaprezentowało się 120 grup, które zademonstrowały również bogaty program artystyczny. Paradzie towarzyszyło wiele wydarzeń, między innymi   złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, obchody Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. W ramach obchodów Flaga RP została wciągnięta na maszt na jednym z głównych placów Chicago. Parada jest nie tylko najliczniejszą manifestacją patriotyzmu Polaków na świecie, ale także pokazuje znaczenie i wielkość polonijnej wspólnoty zamieszkującej Chicago i okolice.

 

Obchody Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się także w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Polonii i zaproszeni goście z Polski, w tym delegacja z Podkarpacia. W trakcie obchodów wręczono ordery i odznaczenia państwowe, były przemówienia okolicznościowe oraz koncert fortepianowy, w wykonaniu znakomitego polskiego pianisty, prof. Michała Drewnowskiego.

 

Podczas pobytu w Chicago wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się ponadto z członkami Związku Klubów Polskich. W czasie rozmowy podkreślił, jak ważne są kontakty z Polonią, wyraził wdzięczność, że kluby polskie kultywują polskie tradycje, obyczaje, uczą historii Polski, a także pielęgnują nauczanie ojczystej mowy. Ważnym elementem pobytu w Chicago była wizyta na cmentarzu św. Wojciecha w Niles koło Chicago, gdzie znajduje się Pomniki Katyński oraz tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej. Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się także z mediami polonijnymi oraz udzielił wywiadu dla telewizji Polvision, która od początku swego nadawania stała się częścią polonijnej społeczności.

 

Galeria zdjęć: