Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Zdjęcie wieńców dożynkowych w rzędzie.

 


 

Szanowni Państwo

Organizatorzy i Uczestnicy Dożynek

Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego 

 

Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo,

 

„Pragnę oddać hołd pracy rolnika. Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Oddaję dzisiaj hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”. Te piękne i symboliczne słowa do podkarpackich rolników skierował święty Jan Paweł II, kiedy ćwierć wieku temu w Krośnie spotykał się z synami podkarpackiej ziemi. I choć od tamtej chwili minęły lata, ale słowa te nie straciły nic ze swego przesłania.

 

To dla mnie wielki zaszczyt kierować do Państwa słowa najwyższego szacunku w tak ważnym i symbolicznym momencie, jakim jest świętowanie Dożynek. Celebrowane w mniejszych i większych wspólnotach, lokalnie czy regionalnie, w parafiach i diecezjach Święto Plonów niezmiennie jest czasem dziękczynienia za płody ziemi oraz Bożą Opatrzność, która nad nami czuwa. Moimi słowami, myślami i modlitwą pragnę włączyć się w obchodzone w Państwa społeczności Dożynki, ukazując naszą wdzięczność za tegoroczne plony i Bożą opiekę nad nami. Święto Plonów jest nie tylko bogactwem tradycji, tak okazale kultywowanej w polskich wsiach i miasteczkach. To także pielęgnowany przez kolejne pokolenia niezbywalny element naszej kultury. Na Podkarpaciu spuściznę przodków traktujemy, jak skrzynię z najcenniejszymi rodzinnymi klejnotami, po które sięgamy, aby z ich udziałem budować naszą tożsamość, z szacunkiem i pietyzmem pielęgnując obyczaje ojców. Dla nas są nieodłącznym elementem miłości do Ojczyzny i poczucia dumy z bycia Polakami.

 

Tegoroczne Dożynki mają wymiar sięgający dalej niż podziękowania za plony ziemi. W symboliczny sposób wiążą się z dziękczynieniem za ludzi, którzy na tej ziemi wyrośli. Rok 2023 jest szczególny dla mieszkańców Podkarpacia, zwłaszcza tych, którzy swe życie związali z ciężką pracą na roli. Dzieje się tak za sprawą beatyfikacji bohaterskiej  rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej. By zrozumieć Ich heroizm trzeba pamiętać o korzeniach i wartościach społeczności oraz ziemi, w jakiej wyrosła. Pragniemy, by tegoroczne Dożynki były kolejnym momentem przypomnienia heroicznej postawy miłości bliźniego i losów Rodziny Ulmów oraz wielu innych Polaków, którzy podzielili Ich los.

 

„Ojczyzna – kiedy myślę – słyszę jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu” - tak w swym poemacie „Myśląc Ojczyzna”, święty Jan Paweł II plastycznie odmalował obraz i dźwięk polskich żniw. I choć czasy się zmieniają i rzadko można zobaczyć „kosę, która uderza o ścianę pszenicy”, to symboliczna, emocjonalna, wypełniona miłością do rodzinnej ziemi wymowa tego obrazu wciąż jest aktualna. To Państwo na nasze stoły dostarczają  chleb i inne dary ziemi. To Państwa ręce są niezbędne, aby ziarno zostało zasiane, przyniosło plon, a zebrane mogło stać się zaczynem chleba. Dziękuję wszystkim rolnikom za ciężką pracę, umiłowanie Małych Ojczyzn oraz pielęgnowanie obyczajów. Dziękuję za codzienny chleb, który będąc pożywieniem, jest jednocześnie synonimem rodzinnego domu i poczucia bezpieczeństwa. Wszystkim Państwu życzę, aby kolejny rok był czasem pomyślności, aby przynosił obfite plony i zadowolenie, aby polska wieś rozwijała się i piękniała, a jej mieszkańcy cieszyli się dobrobytem. Nam wszystkim życzę, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło symbolu Dożynek – chleba. Szczęść Wam Boże!

Z wyrazami szacunku

 

Władysław Ortyl 

Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Skan listu:

Do pobrania:

List Marszałka Województwa Podkarpackiego z okazji Dożynek 2023 (plik pdf., rozmiar 120 kb)