Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 Autor tekstu: Monika Konopka
 Autor zdjęć: Krzysztof Witek
 Biuro Prasowe UMWP

 

Po raz piętnasty samorządowcy pielgrzymowali do lubaczowskiej konkatedry, aby podczas uroczystości odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej Lwowskiej, zawierzyć Matce Bożej samorządowe wspólnoty. Tegoroczna pielgrzymka połączona była z jubileuszem 50-lecia intronizacji obrazu Najświętszej Maryi Panny.

 

W pielgrzymce wzięli udział samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Na uroczystej mszy obecna była także poseł RP Teresa Pamuła, przedstawiciele służb mundurowych, duchowni, samorządowcy, przedstawiciele wojewodów: podkarpackiego i lubelskiego, a także mieszkańcy Lubaczowa i regionu. Samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch, a także radny województwa Adam Śnieżek.

 

Mszy, która sprawowana była w intencji nowo wybranych samorządowców, przewodniczył kardynał Gerhard Ludwig Müller, niemiecki duchowny, doktor nauk teologicznych, w latach 2012-2017 prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Obecny był też biskup zamojski Marian Rojek i Marian Buczek, biskup senior diecezji charkowsko-zaporowskiej.

 

Kardynał Müller wygłosił również kazanie, w którym przypomniał wizytę Jana Pawła II w Lubaczowie, kiedy to papież odwiedził lubaczowską świątynię i modlił się przed słynącym łaskami obrazem Maryi. W dalszej części homilii kardynał postawił pytanie: dlaczego tak bardzo czcimy dzisiaj Maryję? Odpowiadając na nie mówił, że Maryja, która wyraziła zgodę na współpracę z Bogiem, jest prawdziwym symbolem i wiecznym paradygmatem wypełnienia woli Boga, który zawsze pragnie naszego zbawienia.

 

- Bóg, nasz Zbawiciel pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy – mówił w Lubaczowie kardynał Gerhard Ludwig Müller.

 

W dalszej części kazania, kardynał przekonywał, że „postawa Maryi, Panny Łaskawej jest idealnym wzorem dla wszystkich Dzieci Kościoła”. Podkreślał również, że istotnym zadaniem Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Bożego i apelował do wiernych:

 

- Tak, jak Maryja, nie traćmy wiary w moc Bożego Słowa, w moc Bożej Miłości – mówił kardynał.

 

Tradycyjnym elementem pielgrzymki było zawierzenie lokalnych wspólnot Matce Bożej. Akt Zwierzenia odczytał marszałek Władysław Ortyl, który w imieniu samorządowców, powiedział:

„W dniu jubileuszowej 15. Pielgrzymki Samorządów Terytorialnych, stajemy przed Twoim Obliczem, Panno Łaskawa, aby zawierzyć Ci w pokorze nasze samorządowe ojczyzny, ich społeczności, a przede wszystkim nasze sprawy, troski i obawy, które towarzyszą nam każdego dnia. Oddajemy Ci pokłon, prosząc jednocześnie o Twoją matczyną opiekę, której potrzebujemy, aby dobrze i odpowiedzialnie kierować naszymi Małymi Ojczyznami”.

 

W Akcie Zawierzenia marszałek wspomniał o toczącej się wojnie na Ukrainie i związanych z tym zagrożeniach:

„Atak putinowskiej Rosji rujnuje nie tylko kraj naszych sąsiadów, ale zagraża bezpieczeństwu całej Europy, jej przyszłości, rozwojowi, zagraża nam, Polakom – obecnym i przyszłym pokoleniom. Miej nas zatem, Pani Łaskawa w swej opiece. Zawierzamy Ci swoje życie i przyszłość. Niech upragniony pokój zawita na Ukrainę”.

 

Na koniec marszałek zawierzył samorządowe wspólnoty opiece Matki Boskiej:

„Ufni w Twoją Matczyną miłość, powierzamy Ci zatem nasze sprawy i troski, jednocześnie, jako samorządowcy, obiecujemy, że będziemy jak najlepiej wypełniać nasze obowiązki, dbać o nasz region, budować jego siłę, a tym samym dbać o dobrobyt mieszkańców naszych Małych Ojczyzn. To wielkie zobowiązanie, ale z Twoją pomocą, Matko Nasza, wypełnimy je znacznie lepiej”.

 

W czasie nabożeństwa złożono dary ołtarza, wśród których były m.in. dwa obrazy: ks. Michała Sopoćki i Matki Bożej Łaskawej.

- Obraz księdza Sopoćki będzie nas zachęcał do modlitwy o Boże Miłosierdzie – powiedział ks. Andrzej Stopyra, proboszcz parafii konkatedralnej.

 

Na koniec mszy świętej w imieniu społeczności wiernych konkatedry lubaczowskiej podziękowania marszałkowi złożyła Teresa Telenkiewicz, składając jednocześnie gratulacje w związku z ponownym wyborem na stanowisko marszałka województwa. Władysław Ortyl, razem z nowym starostą powiatu lubaczowskiego, Barbarą Broź, podziękował z kolei kardynałowi za przewodniczenie mszy świętej:

 

- Dziękujemy za homilię, dziękujemy, że mogliśmy z księdzem kardynałem modlić się w naszym ojczystym języku. Myślę że zapamiętamy te wskazania, pouczenia i przypomnienia. Będą nam towarzyszyły przez tą pięcioletnią kadencję – zapewnił marszałek, dziękując jednocześnie za wizytę kardynała w Markowej, w tamtejszym muzeum i modlitwę przy relikwiach Rodziny Ulmów.

 

- Mieszkańcy województwa lubelskiego i Podkarpacia to bardzo pracowici ludzie, szanujący wiarę ojców, szanujący tradycję i dziedzictwo, zawsze wierni, zawsze gotowi służyć Bogu – dodał marszałek Ortyl.

 

Podziękowania wszystkim uczestnikom mszy oraz osobom zaangażowanym w uroczystą oprawę nabożeństwa, złożył ks. Andrzej Stopyra, który podziękował również samorządowcom pielgrzymującym od 15 lat do lubaczowskiej świątyni:

- Jesteśmy wdzięczni wszystkim samorządowcom za to, że tutaj przybywają – mówił ks. Stopyra., dodając: - Głęboko ufam i wierzę, że ta modlitwa dla was i dla waszych Małych Ojczyzn będzie błogosławieństwem.

 

Po mszy tradycyjnie już złożono wiązanki kwiatów na grobie ks. kardynała Władysława Rubina oraz zapalono znicze.

 

Pielgrzymki podkarpackich i lubelskich samorządowców odbywają się co roku, 7 maja. W tym dniu przypada ustanowiony przez papieża Benedykta XVI odpust ku czci Matki Boskiej Łaskawej.  Samorządowcy spotykają się przed cudownym obrazem z wizerunkiem Matki Boskiej Łaskawej, przed którym król Jan Kazimierz w 1656 roku złożył „śluby lwowskie”.

 

Historię obrazu opisał dokładnie ks. Andrzej Stopyra, proboszcz parafii konkatedralnej. Znajduje się ona pod linkiem:

https://konkatedra.zamojskolubaczowska.pl/2024/05/02/matka-boza-laskawa-sliczna-gwiazda-lwowa/

 

Galeria zdjęć:

 

Pełna galeria zdjęć: Podkarpackie- serwis samorządu województwa