Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie na scenie podają sobie dłonie

 


 

W Rzeszowie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. W uroczystościach uczestniczył marszałek Władysław Ortyl. Młoda formacja, która powstała w wyniku połączenia administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej, świętuje pięć lat swojego funkcjonowania.

 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele oo. Dominikanów. Po niej goście wydarzenia przeszli do auli Politechniki Rzeszowskiej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Jej głównym punktem było wręczenie odznaczeń, medali i awansów dla najbardziej zasłużonych osób.

 

Podczas obchodów marszałek Władysław Ortyl złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz funkcjonariuszom podkarpackich struktura Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie podziękował za ciężką pracę i trudne zadania realizowane każdego dnia na rzecz kraju.

 

Krajowa Administracja Skarbowa dba o budżet, dba o przychody, jest swoistym strażnikiem tego skarbca po stronie przychodów. Z okazji dzisiejszego święta życzę, aby Krajowa Administracja Skarbowa nadal tak prężnie się rozwijała, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, z korzyścią dla nas wszystkich – powiedział marszałek.

 

W uroczystościach samorząd województwa reprezentował również Jerzy Cypryś – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Obecni byli także: Anna Chałupa – podsekretarz stanu, zastępca Szefa KAS, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart,  przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, podkarpackich instytucji oraz szkół wyższych.

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie – Witold Mrozek, przypomniał, że to już pięć lat od kiedy KAS funkcjonuje w nowej, scalonej formule organizacyjnej. Mówił też o zadaniach, jakie na co dzień realizują pracownicy KAS:

 

Swoje zadania realizujemy poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, ochronę konkurencyjności polskiego biznesu, zwalczanie przestępczości ekonomicznej, obsługę ruchu towarowego na granicy a także poprzez znaczące podnoszenie usług cyfrowych.

 

Dyrektor Witold Mrozek podsumował osiągnięcia pracowników KAS na Podkarpaciu. Mówił też o obsłudze ruchu granicznego w kontekście działań wojennych na Ukrainie, dziękując tym służbom, z którymi KAS współpracowała.

 

Od rozpoczęcia konfliktu w Ukrainie, na podkarpackich przejściach granicznych priorytetowo odprawiliśmy blisko 14 tys. transportów ciężarowych z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy. Nawiązaliśmy współpracę z różnymi organizacjami, instytucjami, w zakresie niesienia wsparcia humanitarnego. Świadczyliśmy też  pomoc informacyjną i doradczą – mówił dyrektor Mrozek.

 

Jak poinformował dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, w ramach odpraw ruchu towarowego od stycznia do sierpnia tego roku funkcjonariusze KAS obsłużyli około 247 tysięcy zgłoszeń celnych o łącznej wartości towarów sięgającej prawie 40 mld złotych.

 

Strukturę KAS w województwie podkarpackim tworzą Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie wraz z podległymi 23 urzędami skarbowymi, Podkarpackim Urzędem Celno-Skarbowym w Przemyślu z trzema delegaturami oraz 13 oddziałami celnymi.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Dzień Krajowej Administracji Skarbowej

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz