Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Rzeszów 13.02.2023

 

OŚWIADCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WS. INICJATYWY CZĘŚCI RADNYCH DOTYCZĄCEJ PRZEJĘCIA I WYBURZENIA POMNIKA CZYNU REWOLUCYJNEGO PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

 

W ostatnich dniach wznowiona została dyskusja dotycząca przyszłości Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie. Stało się tak za sprawą kilku radnych województwa, którzy proponując usunięcie monumentu z przestrzeni publicznej, sugerują, aby to samorząd województwa był kluczowym i wiodącym podmiotem w tej sprawie. Jednakże analizy prawne, które zostały przeprowadzone w związku z powyższą propozycją przyjęcia uchwały przez sejmik, jednoznacznie wskazują, że proponowane przez inicjatorów rozwiązania (przejęcie terenu i realizacja demontażu pomnika) leżą poza kompetencjami samorządu województwa.

 

Jednoznacznie deklarujemy, że zarząd województwa w pełni popiera dążenia i starania do usunięcia pomnika z przestrzeni publicznej i podtrzymuje padające podczas sesji sejmiku deklaracje o konkretnym wsparciu dla tego przedsięwzięcia. Pomnik Czynu Rewolucyjnego już dawno powinien zostać zdemontowany, co zakończyłoby wszelkie dyskusje i spory w tej kwestii.  

 

Kwestię tego typu monumentów, które propagują lub gloryfikują system komunistyczny lub inny ustrój totalitarny reguluje ustawa z 1 kwietnia 2016 roku, tzw. dekomunizacyjna. Należy więc wykorzystać wszystkie możliwości jakie daje aktualnie obowiązujący system prawny, aby problem pomnika rozwiązać. W ten sposób usunięto z przestrzeni publicznej już wiele pomników czy innych instalacji propagujących negatywne i zbrodnicze wartości. Liczymy, że podobnie stanie się z Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie.     

 

W imieniu zarządu województwa

Władysław Ortyl