Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


 

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego,

 

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” - te słowa Józefa Piłsudskiego, jednego z Ojców Polskiej Niepodległości są doskonałym mottem dla wspólnego świętowania 105. rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

 

Ten listopadowy dzień, Narodowe Święto Niepodległości, wzbudza w naszych sercach i umysłach radość, poczucie dumy, ale i refleksję. Przed stu pięciu laty - 11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach Europy, Polska odzyskała niepodległość, na nowo budując podwaliny domu dla wszystkich tych, którzy czuli, że w ich wnętrzu bije polskie serce. O tej niezwykłej chwili poeta Leopold Staff mógł z emfazą napisać: „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą! Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, Na którym z lochu, co był twą stolicą Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem” (…).   

 

Przed 105. laty ta niepodległość była marzeniem kolejnych pokoleń, które udało się ziścić. Dziś świętując tę wspaniałą rocznicę odczuwamy głęboką wdzięczność i szacunek dla  naszych przodków, którzy – pomimo zniewolenia – nie zaprzestali walki o wolną Polskę oraz pracy na Jej rzecz. Oddajemy hołd tym, którzy o niepodległość Najjaśniejszej  Rzeczypospolitej walczyli i z Jej Imieniem na ustach ginęli, tym, którzy cierpieli na wygnaniu i  zsyłce, którzy za bycie patriotami płacili cenę najwyższą. Nisko kłaniamy się tym przodkom, którzy – bez względu na to, jak dalekie od ziszczenia było marzenie o wolności – nigdy o Polsce nie zapomnieli i dla niej pracowali. Dzięki wspólnemu, bezcennemu dziełu kolejnych pokoleń Polska mogła przestać być niewolnicą!

 

Dziś żyjemy w wolnej Ojczyźnie, możemy realizować swoje plany i zamierzenia, pracować i uczyć się, stawiać sobie kolejne wysokie poprzeczki, osiągać cele oraz sukcesy, które przekładają się na dokonania indywidualne oraz na życie naszych wspólnot. Możemy z dumą świętować, ukazując przywiązanie do narodowych symboli, a nade wszystko możemy sami decydować o tym, jak chcemy rozwijać i kształtować nasze Małe Ojczyzny oraz Polskę. 

 

W 105. rocznicę odzyskania niepodległości, czując dumę z naszych przodków i wdzięczność dla nich, pragnę podkreślić, że serca i umysły wielu z nas przepełnia poczucie odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny, regionów, mniejszych i większych wspólnot. Rozumiemy wagę pracy na rzecz pielęgnowania naszej tożsamości, dbania o wartości, które budują fundament narodu, o zachowanie bogactwa naszej duchowej i historycznej  spuścizny.  

 

Pamiętając o bohaterach naszej przeszłości oraz o wydarzeniach ważnych dla kształtowania historii i tożsamości Polski oraz Polaków, honorujemy Ich zmagania i poświęcenie, którego nie szczędzili dla spraw Ojczyzny. W tym szczególnym dniu z dumą i zadumą przywołujemy najważniejsze postaci oraz wydarzenia, które kształtowały dzieje naszego narodu, szczególnie mając na uwadze momenty walki o bycie wolnym narodem i pozostanie Polakami. Wyrażając nasz najgłębszy szacunek dla przeszłości i jej twórców, jednocześnie pamiętamy, że to od nas, naszej pracy i wysiłków zależy to, jak pięknieć i rozwijać będzie się nasza Ojczyzna. Życząc Państwu na dziś radosnego świętowania, wyrażam nadzieję, że jutro i każdego kolejnego dnia będziemy umieli z dumą i radością ukazywać, że bycie Polakiem jest wielką wartością.         

             

Z wyrazami szacunku

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Do pobrania:

List Marszałka z okazji 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości (plik pdf, rozmiar 116 KB)