Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mężczyzna z pieczywem w dłoniach.

 

 


 

Szanowni Państwo

Organizatorzy i Uczestnicy Dożynek,

Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego  

 

Drodzy Rolnicy, Szanowne Panie i Panowie, Drodzy Mieszkańcy Podkarpacia,  

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła” – tak do rolników i o rolnikach mówił przed laty nasz wielki i ukochany Pasterz – święty Jan Paweł II. Tymi wzniosłymi słowami podkreślał on godność i znaczenie rolnictwa w życiu Ojczyzny, w budowaniu jej fundamentów oraz rozwijaniu naszych Małych Ojczyzn.                                                                       

Przywołując dziś słowa świętego Jana Pawła II oddaję cześć i szacunek wszystkim Państwu - rolnikom, mieszkańcom podkarpackich wsi i miasteczek, którzy gromadzą się uroczyście, by składać Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. Nisko chyląc przed Państwem czoła, czynię to w imieniu własnym oraz całej wspólnoty Podkarpacia. W tak ważnym i symbolicznym momencie, jakim jest świętowanie Dożynek, tak uroczyście celebrowanych w mniejszych i większych wspólnotach, zarówno lokalnych, jak i regionalnych, w parafiach a także  diecezjach, moimi słowami, myślami oraz modlitwą włączam się w dziękczynienie za płody ziemi i Bożą Opatrzność, która nad nami czuwa.

Dożynki są odzwierciedleniem wdzięczności za plony i Bożą opiekę nad nami. Święto Plonów jest nie tylko bogactwem tradycji, tak dostojnie, pięknie i bogato kultywowanej w polskich wsiach i miasteczkach. Obchodzone przez kolejne pokolenia naszych przodków są niezbywalnym elementem naszej kultury. Dziedzictwo przodków na Podkarpaciu traktujemy z wielkim pietyzmem, czerpiąc z niego pełnymi garściami, by na tradycji, wartościach i wierze budować naszą tożsamość, a z szacunkiem pielęgnować obyczaje ojców. Dożynki są po prostu nieodłącznym elementem miłości do Ojczyzny i poczucia dumy z bycia Polakami.

Ten rok nie jest łatwy dla nikogo, bo wszystkich nas stawia w kontekście wyzwań i zagrożeń, jakie przyniosła ze sobą wyjątkowa sytuacja, w której żyjemy – wojna tocząca się w kraju naszych sąsiadów i miliony uchodźców, którzy u nas znaleźli swój drugi dom. To szerokie otwarcie serc i domów dla tych, którzy uciekli przed koszmarem i bestialstwem wojny jest także głęboko zakorzenione w naszej tradycji i wartościach. Nie wahamy się, aby dzielić się chlebem z potrzebującymi, aby wyciągać do nich pomocną dłoń. Za to także chylę czoła przed mieszkańcami podkarpackich wsi i miasteczek. Z całego serca dziękuję Państwu – rolnikom za trud Państwa rąk, za chleb, za owoce ziemi, które symbolizują piękne i okazałe dożynkowe wieńce. To Państwa ręce są niezbędne, aby ziarno zostało zasiane, aby przyniosło plon, a później – zebrane, mogło stać się zaczynem chleba.

Odczuwając dumę oraz radość, że mogę włączyć się wraz z Państwem w świętowanie Dożynek, dziękuję rolnikom i mieszkańcom podkarpackich wsi i miasteczek za wielką pracowitość, za kreatywność, za szacunek dla ziemi i miłość Ojczyzny. W tym szczególnym dniu życzę rolnikom podkarpackiej ziemi i tym, którzy wraz z nimi dziękują za tegoroczne plony, wszelkiej pomyślności w codziennej pracy, Bożej opieki każdego dnia oraz tego, aby Państwa praca była szanowana, doceniana, i zawsze przynosiła obfite zbiory. Szczęść Boże!                                                           

Z wyrazami szacunku

Wladyslaw Ortyl

Do pobrania:

List marszałka województwa z okazji dożynek (plik pdf, rozmiar 124 kb)