Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Jubileusz Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie

151214Zrzesza ponad 200 członków, którzy zatrudniają niemal 20 tysięcy pracowników, pomaga firmom, dba o rozwój gospodarczy regionu – Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie obchodziła swój jubileusz 25-lecia funkcjonowania. Na uroczystość, która odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej, zjawiło się kilkuset gości, reprezentantów władz, samorządów, instytucji i członków Izby. Wśród nich był również marszałek Władysław Ortyl.

Rozwijamy współpracę z partnerami z Chin

151211-chinaPozyskanie informacji na temat kierunków rozwoju branży turystycznej w Polsce i Chinach oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne produkty turystyczne to główne tematy spotkania, które odbyło się 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podkarpackiej delegacji przewodniczyła wicemarszałek Maria Kurowska, natomiast stronie chińskiej - Lan Tianli, wicegubernator Kuangsi-Czuang, regionu partnerskiego Województwa Podkarpackiego. 

Zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim

Ogłoszony w 2015 roku przez UNESCO Rok Tadeusza Kantora zwieńczyły oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin artysty. Uroczystości odbyły się 5 grudnia br. w Wielopolu Skrzyńskim. Ich organizatorem był tamtejszy Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, współorganizatorami zaś Gmina Wielopole Skrzyńskie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wielopolskiej im. Tadeusza Kantora, działające w miejscu urodzenia Kantora. Zarząd województwa reprezentował podczas obchodów wicemarszałek Bogdan Romaniuk.

Podsumowano efekty zbiórki zużytych baterii w placówkach dydaktycznych województwa podkarpackiego

151209 baterieW Urzędzie Marszałkowskim podsumowano kolejną akcję edukacyjną na rzecz ochrony środowiska. Tym samym rozstrzygnięto konkurs dla dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów. Celem odbywającej się od kilku lat akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości  społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą odpady w postaci zużytych baterii.

Objazd studyjny po podkarpackich inwestycjach

151209-objazdRenowacja kompleksu klasztornego z późnobarokową bazyliką w Starej Wsi oraz budowa amfiteatru w Polańczyku to projekty realizowane w ramach Programu Transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina, które mogli obejrzeć dziennikarze z Podkarpacia podczas pierwszego dnia objazdu studyjnego.

Konkurs na logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Województwo Podkarpackie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłasza konkurs na logo Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Konkurs skierowany jest do twórców, w szczególności studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków artystycznych w Polsce, a jego celem jest wyłonienie projektu logo nowo powstającej instytucji kultury. Zgłoszenia należy złożyć do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 15.30. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu do siedziby Organizatora Konkursu, potwierdzoną pieczęcią wpływu, a nie datę stempla pocztowego.

Promocja Województwa Podkarpackiego na spotkaniu z Brytyjsko-Polską Izba Handlową

151208-krakowW miniony piątek, 4 grudnia br. Województwo Podkarpackie było partnerem uroczystej kolacji wydawanej przez Prezesa Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej Antoniego Reczka z honorowym udziałem Ambasadora Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Robina Barnetta. Izba od wielu lat działa na rzecz umocnienia relacji gospodarczych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią, realizuje m.in. projekt „Eksportuj do Wielkiej Brytanii”, którego celem jest promocja polskich produktów i wyszukiwanie odbiorców na nie na terenie wysp.