Zmiana na stanowisku dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 podyktowana jest stale pogarszającą się sytuacją finansową tej placówki, którą trzeba uporządkować – powiedział członek zarządu S. Kruczek. Dzisiaj odbyły się spotkania z personelem i związkami zawodowymi ws. aktualnej sytuacji finansowej szpitala oraz zmian na stanowisku dyrektorskim.

170223 debataW Przemyślu odbyła się debata o zmianach w służbie zdrowia. Spotkanie zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. W dyskusji wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Marek Tombarkiewicz. Obecni byli także marszałek Władysław Ortyl i Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w zarządzie województwa za ochronę zdrowia, a także prezydent Przemyśla Robert Choma i Robert Bugaj - dyr. podkarpackiego oddziału NFZ.

Urzad min Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dziś projekt statutu dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 W Rzeszowie. Zmiana jest związana z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o działalności leczniczej, która została zmieniona w lipcu 2016 r. Projekt statutu będzie poddany teraz konsultacjom.

Nowoczesne wyposażenie ratujące życie na podwoziu volkswagena craftera tak krótko można opisać nowy ambulans, który dziś oficjalnie oddano do użycia w tarnobrzeskim szpitalu. W uroczystości uczestniczył marszałek Władysław Ortyl.

170213 klinikaTrwa inwestycyjna ofensywa w szpitalu wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. Dziś do użytku oddano kolejną z realizowanych ostatnio inwestycji - Klinikę Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Jej koszt - ponad 5,7 mln. zł - niemal w całości został pokryty ze środków budżetu województwa.

170209 przemyslPrzemyscy radni zebrali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, której głównym tematem było połączenie przemyskich szpitali. W sesji uczestniczył Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy dotyczące służby zdrowia.