Pracownie Psychologiczne wykonujące badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu wpisane do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że spotkanie psychologów, dotyczące zmian w psychologicznym orzecznictwie o zdolności do kierowania pojazdami w świetle nowych przepisów prawa, odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 17 listopada 2014 roku, początek o godzinie 10.30.