BADANIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy, przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami

W Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie załatwiane są sprawy związane z realizacją zadań marszałka województwa, określonych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, polegających na prowadzeniu:

1) rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną i ewidencji jednostek organizacyjnych prowadzących pracownię psychologiczną – czytaj więcej…,

2) ewidencji uprawnionych psychologów – czytaj więcej…,

3) ewidencji uprawnionych lekarzy – czytaj więcej