27024222 359406724534422 520428612412647340 oZarząd Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wydał dziś pozytywną opinię w sprawie restrukturyzacji zadłużenia dla Wojewódzkiego Szpitala im Św. Ojca Pio w Przemyślu. To bardzo dobra wiadomość dla przemyskiej placówki. 

Pracę nad programem naprawczym dla szpitala oraz nad kredytem restrukturyzacyjnym, jako część  kompleksowych działań naprawczych dla wszystkich szpitali wojewódzkich,  Zarząd Województwa Podkarpackiego wraz z dyrekcją przemyskiego szpitala rozpoczął w 2017 roku. 

Założeniem tych działań było, aby wszystkie szpitale wojewódzkie miały zrestrukturyzowane zadłużenie i realizowały kompleksowy program naprawczym, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Bank Gospodarstwa Krajowego. Jako pierwsze kredyty restrukturyzacyjne z BGK na preferencyjnych warunkach otrzymały dwa Szpitale Kliniczne w Rzeszowie. Kolejne były: szpital w Krośnie i Tarnobrzegu. Dziś do ich grona dołącza szpital w Przemyślu.

image003

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej