78340989 2763353183717496 8651511739986214912 o

Dwie duże inwestycje to wyzwanie dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 na nowy 2020 rok. W „Szpitalu na „Górce” po raz pierwszy od kilku lat przyznane zostaną przedświąteczne nagrody dla pracowników. Pozwala na to kondycja finansowa szpitala. 

Szpital wciąż funkcjonuje w trudnych realiach ekonomicznych, ale utrzymuje płynność finansową i bilansuje swoją działalność. Dobra sytuacja finansowa placówki to także zasługa jego pracowników. Pozwoliło to na wyasygnowanie dodatkowych środków na nagrody. Szpital przeznaczy na ten cel niemal 600 tysięcy złotych. Pieniądze powinny trafić na pracownicze konta jeszcze przed świętami. Na około 300 zł brutto pod choinką mogą liczyć pracownicy, którzy najmniej korzystali z różnego rodzaju zwolnień od pracy. Wypłatą objętych zostało ok. 1750 osób. 

Koniec roku to także początek nowych szpitalnych inwestycji. Pod koniec listopada dyrektor szpitala Krzysztof Bałata oraz marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu województwa Stanisław Kruczek podpisali umowę na dofinansowanie szpitala kwotą ponad 25 mln zł. Pieniądze te trafią do placówki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szpital otrzyma także dotację z budżetu państwa. Realizacja projektu obejmie wymianę sprzętu medycznego, poprawę stanu technicznego bloku operacyjnego, poprawę jakości opieki neonatologicznej, zapewnienie standardów opieki okołoporodowej. Szpital będzie realizował tę inwestycje do końca września 2021 roku.

Przebudowana zostanie także Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka na potrzeby Centrum Perinatologii wraz z wyposażeniem co wpisuje się w tworzenie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. Gruntowną przebudowę czekają także  3 sale operacyjne zlokalizowane w budynku C, otrzymają  także nowe wyposażenie. Wyremontowane będą również pomieszczenia oddziału gastroenterologii na VI piętrze bloku 1A na potrzeby diagnostyki i leczenia pacjentów w zakresie chorób przewodu pokarmowego także z nowym wyposażeniem.

Kolejną inwestycją w 2020 roku, która pochłonie 6 mln zł jest Przebudowa Kliniki Neurologii i  Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym. Szpital posiada przygotowana dokumentacje techniczną i Obejmuje przebudowę pomieszczeń Kliniki Neurologii Dzieci oraz doposażenie w sprzęt medyczny i niemedyczny. W trakcie przygotowania jest procedura przetargowa w wyniku której nastąpi wyłonienie wykonawcy robót.