Kilkuset specjalistów – lekarzy, naukowców, pielęgniarek i położnych z różnych zakątków świata a także parlamentarzyści, politycy, samorządowcy i duchowni uczestniczą w międzynarodowym kongresie „Nauka w służbie życiu”, który odbywa się w stolicy Podkarpacia.

Kongres poświęcony jest osiągnięciom medycyny w ochronie życia, w szczególności kwestiom związanym z opieką nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym. Jego celem jest jednocześnie  promocja godności człowieka i jego praw od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. W czasie debaty poruszane są kwestie obrony wolności sumienia zawodów medycznych oraz  pacjentów.

Gości z całego świata na Podkarpaciu powitał marszałek Władysław Ortyl.

Witam wszystkich Państwa przybyłych z różnych zakątków świata. Witam na Podkarpaciu, w regionie, w którym rozwój i przyszłość budujemy w oparciu o chrześcijańskie wartości i tradycje przodków. Witam Państwa w zakątku Polski i Europy, gdzie otwarcie deklarujemy przywiązanie do chrześcijańskich korzeni, z których wyrastamy, gdzie życie społeczne opieramy na fundamencie, jakim jest rodzina i płynąca z niej siła. A jednocześnie budujemy przyszłość i innowacje i udaje nam się to wszystko połączyć – mówił otwierając kongres marszałek Władysław Ortyl. - Cieszę się , że widzę na tej sali gości z tak wielu zakątków świata, uznane autorytety między innymi z Kanady, USA, Włoch czy Australii i oczywiście z Polski. To ukazuje wagę wydarzenia – podkreślał marszałek Ortyl.

Organizatorami Kongresu są Samorząd województwa Podkarpackiego, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski  oraz Fundacja ŻYCIU TAK. Partnerami Kongresu są Matercare International oraz Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Katolickich. Patronat honorowy nas wydarzeniem objęli Ministerstwo Zdrowia, Arcybiskup Przemyski Adam Szal oraz Biskup Rzeszowski Jan Wątroba.

Samorząd Województwa Podkarpackiego, który reprezentuję podejmuje wiele starań na rzecz gospodarczego, społecznego, kulturalnego rozwoju naszego regionu, ale także rozwoju dotyczącego sfery wartości i pielęgnowania tradycji. Jedną z kluczowych kwestii dla nas jest inwestowanie w rozwój opieki zdrowotnej, w wielu dziedzinach. Powołaliśmy ośrodek leczenia niepłodności, prowadziliśmy program naprotechnologii i mamy sukcesy w tych obszarach. Każde życie, jakie dzięki temu powstaje niesie radości satysfakcję –  powiedział marszałek Władysław Ortyl do uczestników kongresu.

Życie jest szczególną wartością, a każdy jego etap wymaga szczególnej ochrony. Godność powinna być najwyższą racją świadczeń medycznych udzielanych tym, którzy pomocy potrzebują. Cieszę się, że dokonują Państwo pogłębionej refleksji nad prawem do życia najsłabszych  – napisał do uczestników kongresu Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, a jego list odczytała zgromadzonym poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska.     

Wagę konferencji podkreślał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Mam nadzieję, że wartości, o których Państwo dyskutują będą miały swój oddźwięk w naszym kraju, a także na świecie.  Mam także nadzieję, że podejście które Państwo prezentują będzie rozszerzało się w naszym kraju – to podejście, które ukazuje nienaruszalność życia od poczęcia do naturalnej śmierci  będzie traktowane jako coś najważniejszego - mówił na otwarciu kongresu wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Tematyka Konferencji dotyczy profilaktyki i postępowania w zaburzeniach zdrowia prokreacyjnego, kwestii współpracy lekarzy, położnych, psychologów, kapłanów i pedagogów w rozwiązywaniu problemów, jakie powstają podczas powiększania rodziny. Osnową, wokół której toczy się tematyka wykładów i dyskusji, jest zasada ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia, jej aspekty medyczne, społeczne i duchowe.

Ważne jest, aby we współczesnym świecie promować prawo do życia każdego człowieka, prawo do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Trzeba mówić o wartościach chrześcijańskich i o służbie drugiemu człowiekowi, na co często w codziennym życiu brakuje może odwagi i czasu – podkreślała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Wyrażam wielką wdzięczność wobec organizatorów, że właśnie w tym szczególnym  czasie oktawy Bożego Ciała możemy pochylać się tu nad tę wielką tajemnicą – tajemnicą życia – podkreślał  biskup rzeszowski  Jan Wątroba.   

Wśród uczestników kongresu są profesjonaliści z 14 państw świata, między innymi: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Irlandii, Australii, Nowej Zelandii, Węgier, Ukrainy, Litwy, Włoch, Czech, Słowacji i Polski Gościem  kongresu jest Prof. Robert Walley z Kanady, założyciel i dyrektor wykonawczy fundacji MaterCare International.

Przyjechałem, bo jest to miejsce dyskusji nad rzeczami, którymi zawodowo zajmuje się całe życie – położnictwem i ginekologią. Jako lekarz dostrzegam, że świat Zachodu chce zniszczyć macierzyństwa i dlatego chcę o tym głośno mówić - podkreślał podczas konferencji prasowej prof. Robert Walley z Kanady, założyciel i dyrektor wykonawczy fundacji MaterCare International. - Jestem lekarzem i katolikiem, uważam, że lekarze nie mogą być zmuszani do działania wbrew swoim sumieniom a Kościół powinien robić w tej sprawie jak najwięcej- podkreślał prof. Walley w czsie briefingu prasowego.

Cieszę się, ze udało nam się zgromadzić tak ogromną rzeszę specjalistów, nie tylko lekarzy, ale także z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki z wielu zakątków świata. Tym zgromadzeniem wypełniamy pewną lukę. My patrzymy  na sprawy zaangażowania nauki w służbie życiu w sposób rozsądny i wyważony. Z mównicy padają argumenty racjonalne, które trafiają nie tylko do serc, ale przede wszystkim do wiedzy – mówił w czasie konferencji prasowej prof. dr hab. Bogdan Chazan z fundacji „Życiu TAK”. Widzimy jak wielkie jest zapotrzebowanie, aby o tym mówić – podkreślał. 

Przez dwa dni wykłady, dyskusje i prezentacje  dotyczą m. in. aktualnych trendów w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz powtarzających się strat ciąży, konsekwencji epidemii cięć cesarskich oraz konsekwencji zaburzeń rozwoju perinatalnego w dorosłym życiu. Specjalna sesja będzie dedykowana funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, w tym opiece nad kobietą ciężarną z niepełnosprawnością oraz hospicjom perinatalnym, przeznaczonym dla dzieci nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych, z wadami wrodzonymi lub genetycznymi.

Tematyka kongresu dotyczy będzie profilaktyki i postępowania w zaburzeniach zdrowia prokreacyjnego, współpracy lekarzy, położnych, psychologów, kapłanów i pedagogów w rozwiązywaniu problemów jakie powstają podczas powiększania rodziny. Osnową, wokół której toczy się tematyka wykładów i dyskusji, jest zasada ochrony ludzkiego życia od momentu poczęcia, jej aspekty medyczne, społeczne i duchowe.

Wydarzeniami towarzyszącymi kongresowi są Koncert Jednego Serca Jednego Ducha, który odbył się 20 czerwca oraz Marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się 23 czerwca.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Foto Aleksandra Gorzelak - Nieduży
Video Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP