63063875 1289010774608443 1751075535426945024 oPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie świętowała swój jubileusz 60-lecia. W uroczystościach wziął udział członek zarządu Stanisław Kruczek.

W konferencji, która odbyła się z okazji jubileuszu uczestniczyli m.in. Józef Jodłowski – starosta powiatu rzeszowskiego, Karol Ożóg – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Fundakowski – wicekurator oświaty, burmistrzowie i wójtowie powiatu rzeszowskiego, jak również wielu innych zacnych gości.

Reprezentujący Zarząd Województwa Stanisław Kruczek odczytał list w imieniu marszałka Władysława Ortyla, w którym podkreślona została rola placówki:

Składam serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania dla wszystkich osób, które przez minionych sześć dekad kształtowały oblicze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie. 60 lat funkcjonowania placówki to czas wytężonej pracy, starań i licznych działań podejmowanych z myślą o tym, aby funkcjonowała ona na najwyższym poziomie w oparciu o najnowsze metody pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającą wsparcia.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie powstała 60 lat temu. Początkowo była to poradnia psychologiczna, która obejmowała swoim działaniem szkoły średnie ogólnokształcące i zawodowe na terenie województwa. Później w 1964 r. na mocy zarządzenia Ministra Oświaty powołano do życia poradnie wychowawczo – zawodowe. Kolejna zmiana nazewnictwa spowodowała, że Poradnia Okręgowa zmieniła nazwę na Wojewódzką Poradnię Wychowawczo - Zawodową utrzymując funkcje koordynacyjne wobec poradni rejonowych.

Ostateczne zmiany wprowadziła Ustawa Oświatowa z 7 września 1991 r. oraz zarządzenie MEN w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, które zobowiązało do udzielania tej pomocy publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki opiekuńczo–wychowawcze. Wyspecjalizowanymi placówkami udzielającymi profesjonalnej pomocy zostały poradnie psychologiczno–pedagogiczne powołane rozporządzeniem MEN z dnia 11 czerwca 1993 r.

Justyna Łotocka
Kancelaria Zarządu