DSC 7661Dziś w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja "Ratownictwo XXI wieku. Współczesne problemy i wyzwania", którą otworzył Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, odpowiedzialny za służbę zdrowia.

Celem konferencji było pokazanie postępu, jaki dokonał się w ratownictwie, w zakresie szybkiej diagnostyki, udzielaniu pomocy, zabezpieczeniu podstawowych funkcji życiowych i bezpiecznego przetransportowania pacjenta na szpitalny oddział ratunkowy oraz izbę przyjęć.

- System Państwowego Ratownictwa Medycznego został powołany w celu realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego natychmiastowych czynności ratunkowych. Dlatego gratuluję organizacji tak ważnej konferencji – powiedział Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa.

Konferencja była adresowana do ratowników, personelu lekarskiego, jak również pielęgniarskiego pracującego na szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także studentów ratownictwa czy medycyny. Jej organizatorami był: Podkarpacki Instytut Ratownictwa oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie.

Justyna Łotocka
Kancelaria Zarządu