22 maja 2019 r. w  Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Informatyzacja służby zdrowia”, która była połączona z prezentacją założeń konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej – Cyfrowe Podkarpackie. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Stanisław Kruczek – członek zarządu odpowiedzialny za służbę zdrowia.

Jednym z wyzwań, z którym będą musiały się wkrótce zmierzyć placówki służby zdrowia jest wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medyczne (EDM). Podmioty, które przystąpią do realizacji tego zadania będą musiały znaleźć odpowiedź na pytania: w jaki sposób sfinansować wdrożenie EDM, jak sprawnie i skutecznie doprowadzić do jego uruchomienia oraz jak zorganizować środowisko techniczne by dostęp do EDM był bezproblemowy i bezpieczny.

Konferencję otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, który uroczyście przywitał przybyłych gości. Potem głos zabrał Stanisław Kruczek – członek zarządu, który słowem wstępu przybliżył zgromadzonym zagadnienia wprowadzające do tematyki konferencji:

W konferencji wziął udział Dyrektor Departamentu Społeczeństwa, który poruszył kwestię Podkarpackiego Systemu Innowacji Medycznej. Następnie głos w sprawie Konkursu w zakresie e – zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 zabrał Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Konferencja adresowana była do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych w podmiotach leczniczych, w szczególności do: kadry zarządzającej, kadry medycznej, specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, specjalistów ds. innowacyjności oraz informatyków.

Organizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie