Na uroczystej Sesji Rady Miasta Tarnobrzega w dniu 22 maja 2019 r. z okazji 426 rocznicy lokacji miasta Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Wiktor Stasiak, został wyróżniony medalem „Zasłużony Tarnobrzeżanin”. Uroczysta sesja rady Miasta Tarnobrzega odbyła się w Tarnobrzeskim Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2. Zarząd Województwa Podkarpackiego reprezentował Marszałek Stanisław Kruczek.

Podczas sesji zostały wręczone najwyższe i najważniejsze odznaczenia oraz honorowe tytuły miejskie. Stanisław Kruczek podziękował odznaczonym i wyróżnionym, podkreślając, że są szczególnymi ambasadorami Tarnobrzega w różnych sferach działalności kulturze, biznesie czy ochronie zdrowia. Zwrócił także uwagę, że szczególnie docenia wyróżnienie dla Dyrektora Wiktora Stasiaka, który bardzo profesjonalnie kieruje Szpitalem Wojewódzkim w Tarnobrzegu. Realizowane obecnie w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnobrzegu projekty to największa inwestycja w infrastrukturę ochrony zdrowia województwa podkarpackiego dofinansowana w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu będzie miał charakter ponadregionalny ponieważ w ramach realizowanego projektu przewiduje się rozbudowę Centrum Onkologii o Ośrodek Radioterapii. Przewiduje się zakup dwóch akceleratorów do radioterapii, aparatu RTG typu telekomando, wymianę tomografu oraz zakup innego nowoczesnego wyposażenia. Całkowita wartość inwestycji to blisko 51 mln złotych, w tym kwota dofinansowania wynosi 41 830 512,12 zł, (10 % to udział budżetu Państwa). W Szpitalu realizowany jest także projekt termomodernizacji budynków szpitala oraz zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.