190429 sejmik zdrowie

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmiku, Stanisław Kruczek - odpowiedzialny w zarządzie za zdrowie, udzielił radnym informacji o sytuacji finansowej podkarpackich szpitali. W swojej prezentacji przedstawił także działania, jakich w ostatnich latach podjął się zarząd, by poprawić warunki finansowe w jednostkom podległym samorządowi województwa.

Wystąpienie członka Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisława Kruczka: