190416 chazan

Pod koniec czerwca (21 i 22) w Rzeszowie odbędzie się międzynarodowy kongres poświęcony najnowszym osiągnięciom i rozwiązaniom w medycynie, które służą ochronie życia, zwłaszcza życia poczętego. Weźmie w nim udział wielu wybitnych specjalistów, także z zagranicy, którzy przez dwa dni będą dzielić się swoję wiedzą z uczestnikami kongresu.

O wydarzeniu była mowa podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli: marszałek województwa Władysław Ortyl, prof. Bogdan Chazan – prezes fundacji „Życiu tak” im. Niepokalanego Poczęcia najświętszej Maryi Panny, prof. Dorota Darmochwał - Kolarz - dyrektor Instytutu Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, a także członek zarządu województwa Stanisław Kruczek.

- Cieszymy się bardzo, że możemy organizować międzynarodową konferencję naukową. Samorząd województwa musi myśleć o sprawach inwestycyjnych, gospodarczych, ale nie mogą mu być obce sprawy społeczne, związane z etyką, sprawy związane z ochroną życia – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 Organizatorami czerwcowego kongresu, który odbędzie się w Filharmonii Podkarpackiej są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski, Fundacja „Życiu tak” oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.

 - Konferencja gromadzi znakomitych wykładowców, autorytety w sprawach ochrony życia i ważnych współorganizatorów. Będziemy chcieli zgromadzić bardzo wielu uczestników, lekarzy, pielęgniarki, cały personel medyczny, bo to są ludzie na pierwszym froncie ochrony życia, ale chcemy skierować nasze zaproszenie do pedagogów, nauczycieli, poradni rodzinnych i wszelkich organizacji, które wiążą się z ochroną życia i wspierają niepełnosprawnych – mówił marszałek Ortyl.

 - Będzie to wydarzenie bardzo wysokiej rangi, które zostało umieszczone między wydarzeniami towarzyszącymi - koncert „Jednego serca, jednego ducha” i Marsz dla Życia i Rodziny. Jeżeli chodzi o tematykę to koncentruje się ona wokół prokreacji, ale nie tylko – mówił prof. Bogdan Chazan, prezes fundacji „Życiu tak”, który szczegółowo omówił program konferencji.

 Wśród tematów, jakie będą poruszane podczas kongresu, prof. Bogdan Chazan wymienił m.in. następujące zagadnienia: niepowodzenia prokreacji, współczesna diagnostyka i postępowanie w leczeniu niepłodności, poradnictwo rodzinne, a także kwestie dotyczące bioetyki czy sumienia lekarza i pacjenta. Ważnym elementem kongresu będzie omówienie działań rzeszowskiego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

 - Podczas konferencji będziemy się starali omówić efekty pracy naszego Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niepłodności, który drugi rok działa w Klinice Ginekologii i Położnictwa Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Numer 2 w Rzeszowie i ma już swoje sukcesy – podkreślała prof. Dorota Darmochwał – Kolarz, mówiąc też o bardzo dobrym sprzęcie i kompleksowej diagnostyce leczonych pacjentów.

 - Podkarpacie kocha życie i kocha rodzinę, dlatego też chcemy promować tę czerwcową konferencję, która jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, życia i dla naszych rodzin – mówił członek zarządu Stanisław Kruczek, zachęcając do udziału w kongresie.

 Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. Robert Walley z Kanady, założyciel i dyrektor wykonawczy fundacji MaterCare International.

 Wydarzenia towarzyszące kongresowi:

  • największy w Europie koncert na świeżym powietrzu „Jednego serca, jednego ducha”, który odbędzie się w dniu 20 czerwca 2019 r. w Rzeszowie (Park Sybiraków)
  • 23 czerwca Marsz dla Życia i Rodziny, zakończony piknikiem rodzinnym w Parku Papieskim

 

Udział w Kongresie jest bezpłatny.

Wymagana rejestracja do dnia 31 maja 2019 r. na stronie internetowej kongresu: www.naukawsluzbiezyciu.podkarpackie.pl

 

Partnerami Kongresu są:

  • MaterCare International – organizacja katolickich ginekologów i położników z Kanady
  • Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

 

Kongres objął Patronatem Honorowym abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

 

Monika Konopka

Daniel Kozik

Biuro prasowe UMWP