Na wczorajszych obradach Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina oraz Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie zapoznano się z działalnością oraz prowadzonymi  inwestycjami w placówkach leczniczych. Komisja zwiedziła prowadzone inwestycje. Na posiedzeniu omówiono także działalność Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
 
W posiedzeniu wzięli udział członkowie komisji na czele z Dorotą Łukaszyk – przewodniczącą Komisji oraz członkowie komisji, tj. Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia, Krzysztof Bałata – dyr. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie wraz z pracownikami Szpitala, Witold Wiśniewski – dyr. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina wraz z pracownikami szpitala, Damian Brud – dyr. Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim, Jacek Kotula, Monika Bernat zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Na samym początku dyrektor ROPS w Rzeszowie Monika Bernat przedstawiła informację o realizacji zadań w 2018 r.  ROPS realizuje zadania z zakresu pomocy/polityki społecznej. Instytucja składa się z kilku oddziałów: Polityki Społecznej i Wsparcia Rodziny, Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy, jednocześnie jest również ośrodkiem adopcyjnym. Na Podkarpaciu działa  12 Zakładów Aktywności Zawodowej, skupiających ponad  740 pracujących osób niepełnosprawnych. Dyrektor zapowiedziała utworzenie kolejnego zakładu aktywności zawodowej w Budach Głogowskich. 
- Główne inwestycje szpitala to trwające remonty na pediatrii i docelowe  powstanie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka. W tym roku powstaną wydzielone izolatki  w szpitalu do leczenia dzieci na mukowiscydozę w stanach zaostrzenia się choroby,  jest to dla nas priorytet.  Z naszych informacji wynika, że obecnie do Warszawy na leczenie jeździ około 80 dzieci z naszego województwa – podkreślił Krzysztof Bałata. 
Z kolei w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 obecnie powstaje budynek Kliniki Hematologii wraz z  Kliniką Nefrologii i Stacją Dializ.  Dzięki tej inwestycji szpital będzie mógł leczyć pacjentów na światowym europejskim poziomie. W planach jest także rozbudowa Podkarpackiego Centrum Onkologicznego, a także budowa Kliniki Pulmonologii oraz Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc. Natomiast w ramach programu transgranicznego będzie zakupiony rentgen oraz tomograf.
Stanisław Kruczek, członek Zarządu poinformował zebraną komisję w  temacie Klinicznego  Szpitala Uniwersyteckiego, który jest w dalszym ciągu potrzebny na mapie podkarpackiej służby zdrowia - Jako jedno z niewielu województw nie mamy na terenie województwa Klinicznego Szpitala Uniwersyteckiego przeznaczonego do kształcenia kadry medycznej. Samorząd Województwa  ma przygotowane obydwa szpitale wojewódzkie KSW 1 i KSW 2 do ewentualnego przekazania  dla Uniwersytetu Rzeszowskiego do wyboru przez władze uczelni.