26 października 2018 powołano Zespół Monitorowania w kolejnej wojewódzkiej placówce zdrowia. Był to Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Analogicznie do pozostałych instytucji zespół będzie zajmował się tymi samymi zadaniami. 

 Na spotkaniu 26 października ukonstytuował się skład Zespołu w następującym kształcie:

1) przedstawiciele Organu Założycielskiego:

 Przewodniczący Zespołu

Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego

       

Z-ca Przewodniczącego Zespołu

Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

 

2) przedstawiciele Szpitala:

Piotr Czerwiński - Dyrektor Szpitala

Katarzyna Krygowska - Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych

 

3) Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala:

Damian Brud

 

 4) przedstawiciel Ordynatorów Szpitala:

Mariusz Sebastianka – Kierownik Oddziału Opieki Paliatywnej

 

5) przedstawiciel Pielęgniarek Oddziałowych:

Krystyna Krygowska – Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

 

6) przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych:

 

Renata Dziedzic - Międzyzakładowy Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Wojciech Wojnar - Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Irena Zielińska - Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Oddział Terenowy  w Krośnie

 

Barbara Stasiak - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Barbara Syrek - Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych  2009 przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Anna Futyma - Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku  Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Urszula Kaczmarczyk - Terenowa Organizacja Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizykoterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Wojciech Zych - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność 80” Wojewódzkiego  Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Marcin Munz - Związek Zawodowy Pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Krośnie

 

Beata Pelczarska - Związek Zawodowy Dietetyków przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Poza wyłonieniem składu Zespołu podczas posiedzenia Stanisław Kruczek omówił szczegółowo cel i zasady pracy powołanej grupy. Dyrektor Szpitala Piotr Czerwiński przedstawił prezentację na temat placówki, a sytuację ekonomiczno-finansową oraz stan wprowadzanych działań w ramach programu naprawczego zaprezentowała Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Katarzyna Krygowska.

To już czwarty szpital w naszym województwie, w którym uruchomiono Zespół Monitorujący.