„Mediacje – szansa czy zagrożenie” to temat ciekawej konferencji, która dziś odbyła się w gmachu Urzędu Marszałkowskiego. Jej organizatorem było Stowarzyszenie „Mediatorzy Polscy”

Współorganizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych . Głównym celem spotkania było propagowanie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów, alternatywnej względem procesów sądowych. Co do zasady mediacje trwają znacznie krócej niż przewody sądowe, a zapis Kodeksu Cywilnego określa maksymalny czas ich trwania i jest to 3 miesiące. Zazwyczaj mediacje trwają krócej. Ugoda zawarta w procesie mediacji z mediatorem ma taką samą moc prawną, jak ugoda zawarta w sądzie. W Polsce coraz częściej jest używana instytucja mediatora, jednak wciąż jest to stosunkowo nieduża ilość spraw.

Marszałka Władysława Ortyla reprezentował członek zarządu Stanisław Kruczek, obecny był również przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

Mediacje to z całą pewnością szansa, odpowiadając na pytanie zawarte w nazwie dzisiejszego spotkania. Sami podczas sporów korzystaliśmy z instytucji mediatora. Macie Państwo wiele płaszczyzn do działania. Rola mediacji jest niezwykle ważna i powinna być częściej wykorzystywana – mówił Stanisław Kruczek.

Jerzy Cypryś dodał.

Dziękuję państwu za trud, który państwo podjęli czyli popularyzację tej formy rozmowy w życiu społecznym czyli mediacji. W mediacjach jest przyszłość.  

Mateusz Witczuk
Kancelaria Zarządu