Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do Spraw Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej przy szpitalu „na górce”. Powstanie Zespołu to jeden z punktów porozumienia zawartego 24 lipca br. pomiędzy dyrekcją i pracownikami Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Numer 2 w Rzeszowie.

Zgodnie z ustaleniami z lipca br. w zespole będą zasiadać przedstawiciele pracowników, dyrektora oraz samorządu wojewódzkiego. Prace Zespołu zainaugurował Maciej Miłkowski podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Spory płacowe to zawsze poważny problem dla obu stron. Państwo przy zaangażowaniu samorządu wojewódzkiego potrafiliście się szybko porozumieć. To dobry przykład dla innych. Bardzo pozytywnie oceniam inicjatywę powołania Zespołu – mówił wiceminister.

Zakres zadań zespołu obejmuje m.in. ocenianie  realizacji postanowień porozumienia z 24 lipca br., monitorowanie sytuacji ekonomicznej szpitala oraz wydawanie opinii w sprawach organizacyjnych, w tym również dotyczących zatrudniania.

 

BP UMWP