Już po raz trzeci stolica naszego regionu gościła specjalistów od chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. 15 września w uroczystym otwarciu konferencji uczestniczyli m.in. biskup rzeszowski Jan Wątroba, wiceminister  zdrowia Marek Tombarkiewicz oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Tegoroczna konferencja była okazją do podziękowania profesorowi Witoldowi Bartnikowi za wkład w kształcenie lekarzy z naszego województwa. Profesor Bartnik odebrał z rąk Stanisława Kruczka pamiątkowy herb Województwa Podkarpackiego, kwiaty oraz list od marszałka Władysława Ortyla.  

Na szczególne uznanie zasługuje dorobek naukowy Pana Profesora, a publikacja pańskich prac w czasopismach o wysokiej randze międzynarodowej, przyczyniła się do popularyzacji polskiej nauki na świecie – czytamy w liście od marszałka Władysława Ortyla.

Stanisław Kruczek podziękował organizatorom za trud włożony w przygotowanie konferencji.

Szczególnie słowa uznania kieruję w stronę profesora Krzysztofa Gutkowskiego, szefa Kliniki Szpitala Wojewódzkiego nr 1, za ogrom wykonanej pracy. Jestem przekonany, że najbliższe dwa dni przyczynią się do upowszechnienia informacji oraz wymiany doświadczeń na temat najnowszych metod leczenia schorzeń, z którymi uczestnicy konferencji stykają się na co dzień. Tym samym, że wydarzenie, które dziś inaugurujemy pośrednio pomoże w skuteczniejszym leczeniu pacjentów – mówił Stanisław Kruczek.

Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu