Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych z Pododdziałem Hepatologicznym Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie został oficjalnie otwarty po gruntownym remoncie i rozbudowie. W otwarciu wziął udział członek zarządu Lucjan Kuźniar.

W uroczystości, która miała miejsce 13 lipca wzięli udział m. in.: minister członek Rady Ministrów Beata Kempa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza, poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, władze samorządowe, przedstawiciele środowiska medycznego i uniwersyteckiego.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa powiedziała podczas pobytu na Podkarpaciu, że premier Beata Szydło podpisała zarządzenie w sprawie przyznania środków finansowych w kwocie 1 mln zł z przeznaczeniem na  dofinansowanie niezbędnego sprzętu  oraz wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Centrum Medycznym w Łańcucie.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków kompleksowości opieki medycznej dla chorych zakaźnie, zwiększenie dostępności do usług leczniczych oraz zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom w regionie. 

Oddział w Łańcucie od ponad 50 lat pełni rolę oddziału zakaźnego dla Rzeszowa i okolicznych powiatów. Hospitalizowani są tu nie tylko dorośli, ale i dzieci. Przebudowa i rozbudowa budynku oddziału rozpoczęła się w ubiegłym roku. Koszt inwestycji  to 7 mln zł, z czego  2,5 mln zł pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostała kwota została pokryta  ze środków Starostwa Powiatowego w Łańcucie i środków własnych.

W ramach inwestycji zostały stworzone warunki do kompleksowej opieki medycznej nad chorymi wymagającymi hospitalizacji. Odnowiony oddział posiada 32 łóżka w 9 salach dwuosobowych, 2 łóżka w salach trzyosobowych, 2 łóżka w salach z możliwością przebywania matki z dzieckiem, 3 izolatki oraz pokój intensywnego nadzoru medycznego przedzielony punktem obserwacji pielęgniarskiej. Sale dla pacjentów mają własne węzły sanitarne.

Fot. CM Łańcut