W Rzeszowie po raz 26 zwołano sejmik rehabilitacyjny. Jest to cykliczne wydarzenie, na  którym spotkają się przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, służby zdrowia, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów niosących pomoc osobom niepełnosprawnym i wymagającym rehabilitacji.

 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą święta w Bazylice oo. Bernardynów, której przewodniczył ordynariusz rzeszowski ks. bp Jan Wątroba.

W obradach Wojewódzkiego Sejmiku Rehabilitacyjnego uczestniczyli poseł na Sejm RP Krystyna Wróblewska, członek zarządu województwa  Stanisław Kruczek, przewodniczący sejmiku województwa Jerzy Cypryś oraz wicewojewoda Piotr Pilch. Obecni byli profesorowie nauk medycznych, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i osoby niepełnosprawne.

Reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego członek zarządu Stanisław Kruczek odczytał list od  marszałka Władysława Ortyla z pozdrowieniami dla uczestników sejmiku.

Gratuluję Państwu konsekwencji  w tworzeniu przestrzeni dla kształtowania świadomości społecznej, edukowania oraz działania  na rzecz osób niepełnosprawnych. W ten sposób od prawie trzech dekad – poprzez liczne działania, inicjatywy, projekty – zmieniają Państwo rzeczywistość, kształtując świat bardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Pragnę przekazać słowa uznania dla wszystkich osób, które swym zaangażowaniem, talentami i wytrwałą pracą dają osobom niepełnosprawnym szansę na znalezienie należnego im miejsca w życiu społecznym, odnalezienia własnej drogi, prezentowania  uzdolnień oraz odkrywania nowych aktywności – czytamy w liście od marszałka.

Marszałek Władysław Ortyl w liście podziękował osobom, które przyczyniły się do tworzenia i rozwijania idei Sejmiku Rehabilitacyjnego.  Podkreślił, że ich zaangażowanie, doświadczenie, tytaniczna „praca u podstaw” przełamuje stereotypy i buduje podwaliny do poważnej dyskusji na temat problemów, z jakimi borykają się ludzie niepełnosprawni i ich bliscy, którzy każdego dnia stykają się z różnego rodzaju barierami i ograniczeniami.  Marszałek zwrócił też uwagę na fakt, że w działania na rzecz osób niepełnosprawnych od lat aktywnie włącza się Samorząd Województwa Podkarpackiego, co pomaga w tworzeniu atmosfery zrozumienia dla spraw ważnych dla niepełnosprawnych, a tym samym wszystkich członków społeczności.

Wicemarszałek Stanisław Kruczek podzielił się swoimi spostrzeżeniami z udziału w marcu br. Targach Ekonomii Społecznej w Bawarii.

Z perspektywy tego jak wygląda praca na rzecz osób niepełnosprawnych za Odrą widać jak ogromny postęp nastąpił w naszym kraju czy województwie.  Jest to efekt Państwa pracy. Jest mi też niezmierno miło, że z inicjatywy pana przewodniczącego Jerzego Cyprysia, Sejmik Województwa Podkarpackiego jest od tego roku współorganizatorem tego wydarzenia – mówił Stanisław Kruczek.    

Źródło: Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Fot. Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu