170308 konsultacjeObowiązki dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie pełni pani Justyna Lis. Dziś rozmawiała z marszałkiem Władysławem Ortylem oraz Stanisławem Kruczkiem członkiem zarządu, odpowiedzialnym za kwestie związane z ochroną zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyły też wicedyrektor ds. lecznictwa Małgorzata Przysada, wicedyrektor ds. administracyjno-pracowniczych Bożena Mróz, a także prof. Sławomir Snela i prof. Artur Mazur. Rozmowa dotyczyła przyszłości szpitala zarówno tej najbliższej, jak i planów perspektywicznych dla placówki.
- Bardzo się cieszę, bo spotkanie było bardzo merytoryczne. Omówiliśmy najważniejsze plany szpitala zarówno w zakresie medycznym, finansowym jak i projektowym. Chcemy przyspieszyć planowane w szpitalu inwestycje, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nie mogło zabraknąć rozmowy o problemach finansowanych – podkreślił marszałek Władysław Ortyl.
Podczas rozmowy omawiano także plany związane z przeniesieniem do szpitala „na górce” oddziału urologii. Marszałek podtrzymał deklarację zakupu specjalistycznego robota Da Vinci.
Wczoraj zarząd województwa powołał komisję konkursową, która wyłoni nowego dyrektora. Zajmie on miejsce Janusza Solarza z którym rozwiązana została umowa za porozumieniem stron.
Tomasz Leyko
Rzecznik prasowy UMWP