170223 debataW Przemyślu odbyła się debata o zmianach w służbie zdrowia. Spotkanie zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. W dyskusji wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia - Marek Tombarkiewicz. Obecni byli także marszałek Władysław Ortyl i Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w zarządzie województwa za ochronę zdrowia, a także prezydent Przemyśla Robert Choma i Robert Bugaj - dyr. podkarpackiego oddziału NFZ.

Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Zdrowia, Marek Tombarkiewicz omówił najważniejsze założenia przyjętego dzień wcześniej przez rząd projektu ustawy o sieci szpitali. Powiedział, że głównym celem wprowadzanej w służbie zdrowia reformy jest zapewnienie bezpieczeństwa i dobrej opieki medycznej pacjentom. Wiele uwagi poświęcił kwestiom finasowania świadczeń medycznych.

W związku z tym, że budżetowanie szpitali będzie teraz oparte na poziomie wykonania i świadczenia z 2015 roku będą to znacząco wyższe kontrakty. To będzie bardzo ważne dla tych szpitali i korzystne także dla pacjentów – tłumaczył M. Tombarkiewicz z Ministerstwa Zdrowia.

Debatę zdominowały jednak kwestie dotyczące reformy w służbie zdrowia, ale w wymiarze regionalnym, szczególnie kwestia połączenia szpitali w Przemyślu: byłego Szpitala Miejskiego przy ul. Słowackiego ze Szpitalem Wojewódzkim przy ul. Monte Cassino. O tych kwestiach mówił głównie marszałek Władysław Ortyl, który na początku podziękował władzom przemyskiej uczelni za zorganizowanie takiego spotkania i możliwość dyskusji.

Zmiany w służbie zdrowia to są ważne sprawy nie tylko dla Przemyśla i powiatu przemyskiego, ale dla całego regionu. Dlatego dobrze, że się spotykamy, aby móc sobie wyjaśnić wiele istotnych kwestii. Dziękuję bardzo panu ministrowi, że znalazł czas, aby być tu z nami – mówił marszałek Ortyl.

W krótkiej prezentacji marszałek omówił najważniejsze działania samorządu województwa w odniesieniu do szpitali. Najwięcej uwagi poświęcił łączeniu szpitali w Rzeszowie i w Przemyślu. Argumentując konieczność połączenia przemyskich placówek, marszałek tłumaczył, że przed połączeniem w mieście funkcjonowały blisko siebie dwa niezależne szpitale, w których dublowało się siedem oddziałów, efektem czego był m.in. niepotrzebny rozrost administracji oraz jednostek wsparcia np. pracowni.

Wymieniając korzyści wynikające z połączenia przemyskich placówek marszałek przytoczył  zarówno argumenty ekonomiczne jak i medyczne. Do tych drugich zaliczył m.in. uzyskanie III najwyższego poziomu w sieci szpitali, zakup nowego sprzętu oraz poprawę jakości świadczeń medycznych. Omawiając aspekt ekonomiczny marszałek przypomniał o inwestycjach z budżetu województwa, które w 2015 roku sięgnęły kwoty blisko 6 mln złotych, a w 2016 – ponad 12 mln zł. W tym roku w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zaplanowanych jest dla przemyskiej służby zdrowia 15 mln zł na opiekę kardiologiczną. Inwestycje te mają służyć rozwojowi połączonego szpitala, a przez to mieszkańcom Przemyśla i regionu przemyskiego.

To połączenie, traktowane że tak powiem, jako operacja, powinno być takie, żeby ten pacjent jak najlepiej się czuł, ale na pewno nie jest to zabieg prosty i krótkotrwały. To są procesy, które czasami wymagają trudnych decyzji, ale będziemy się starali, żeby straty były jak najmniejsze zarówno w przypadku łączenia szpitali w Przemyślu jak i w Rzeszowie – tłumaczył marszałek.

Marszałek omówił także wstępne efekty wynikające z połączenia placówek w Przemyślu, które nastąpiły po przeniesieniu 5 zdublowanych oddziałów, a które już są widoczne. Zmiany restrukturyzacyjne sprawiły m.in., iż przemyski szpital jest najbardziej zaawansowaną placówką na Podkarpaciu, która może się ubiegać o restrukturyzację zadłużenia w ramach specjalnego pilotażowego podkarpackiego programu. Zostaną nim objęte wszystkie szpitale wojewódzkie, ale jako pierwszy ma na to szansę właśnie przemyski szpital. Program realizowany jest we współpracy z BGK, jego wartość to 280 mln zł. Wdrożenie go zapewni stabilizację finansową szpitali niezbędną do realizowania opieki medycznej, gdyż okres spłaty zadłużenia wynosi 30 lat.

Ten projekt pozwoli szpitalom wyjść z pułapki zadłużenia. Ale to nie znaczy, że szpitale dostaną nieograniczony dostęp do pieniędzy. To też będzie musiało być monitorowane, nadzorowane – tłumaczył W. Ortyl.

W debacie wziął także udział prezydent Przemyśla Robert Choma, który przypomniał historię funkcjonowania i łączenia przemyskich szpitali.

Dzisiaj rozmawiamy o sieci szpitali czyli o przyszłości. Wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby jakość usług medycznych była jak najlepsza. Jesteśmy teraz w takim miejscu, od którego startując – może być już tylko lepiej  – mówił prezydent Robert Choma.

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Robert Bugaj podkreślał z kolei fakt, że Podkarpacie na tle kraju ma dobrą strukturę szpitali i dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani do wprowadzanej przez rząd reformy.

Dobra wiadomość dla naszego województwa jest taka, że praktycznie wszystkie szpitale publiczne wchodzą do sieci – mówił dyr. podkarpackiego NFZ.

Drugą część spotkania wypełniły pytania uczestników debaty. Szczególnie dużo miejsca zajął temat ratownictwa medycznego, form jego finansowania oraz kwestie dotyczące koncentracji dyspozytorni.

Monika Konopka

Biuro prasowe UMWP