Rozbudowa klinik: Hematologii i Nefrologii ze Stacją Dializ w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie oraz rozbudowa Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc – to inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. O tych projektach i planach na rozwój podkarpackiej służby zdrowia mówił na konferencji prasowej w Rzeszowie - Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Stanisław Kruczek, członek zarządu województwa, zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską, dla poprawy leczenia pacjentów na Podkarpaciu.

Ruszył Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sektorze zdrowia. Jest to ważna i długo oczekiwana informacja dla mieszkańców naszego regionu. Na Komitecie Sterującym, 15 grudnia ubiegłego roku, zapadła decyzja i został przyjęty plan inwestycyjny dla województwa podkarpackiego na 2017 rok, gdzie dwie inwestycje są bezpośrednio związane ze szpitalem klinicznym w Rzeszowie. Pierwsza inwestycja to budowa nowego budynku związanego z leczeniem hematologicznym, druga jest związana z dobudową szpitala płucnego, który pierwszego kwietnia tego roku zostanie połączony ze szpitalem klinicznym – powiedział Stanisław Kruczek.

Dodał jednocześnie, że nie wszystkie inwestycje będą realizowane w ramach RPO.

Szpital będzie aplikował też do programów transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina, natomiast chcąc obniżyć koszty efektywności energetycznej, będzie startował w programach związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii i termomodernizacją – dodał Kruczek, jednocześnie zwrócił uwagę, że szpital jest przygotowywany do przekazania Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, co oznacza, że uczelnia, a nie samorząd województwa, będzie organem prowadzącym dla szpitala. Jest to szczególnie ważne i potrzebne w przypadku kształcenia kadry lekarskiej na Podkarpaciu - dodał Stanisław Kruczek zwracając uwagę na fakt, że środki europejskie dedykowane dla szpitali mają charakter odtworzeniowy, co oznacza, że ich celem jest podniesienie jakości leczenia.

Z dumą i spełnieniem mogę powiedzieć, że programy realizowane przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zmienią oblicze tych dwóch szpitali – tak podczas konferencji prasowej powiedział Witold Wiśniewski, dyrektor obu szpitali, który jednocześnie dodał, że w szpitalu klinicznym mają obecnie miejsce dwie inne ważne inwestycje - wymiana tomografu komputerowego i akceleratora.

W zeszłym roku szpital dostał kilka milionów złotych z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Za te pieniądze i za pieniądze przekazane przez samorząd województwa  wymieniamy stary akcelerator – powiedział dyrektor Wiśniewski.

Wojciech Kądziołka, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej powiedział na konferencji o inwestycjach w szpitalu płucnym.

W planach mamy powstanie oddziału pulmunologii i chemioterapii, który istnieje w naszym szpitalu, ale ma bardzo złe warunki, dlatego dobudowa ma znaczenie priorytetowe. Drugi ważny oddział będzie związany z chorobami płuc i gruźlicy, a trzeci z chirurgią klatki piersiowej. Myślimy też o fizjoterapii układu oddechowego – powiedział Wojciech Kądziołka, który jednocześnie dodał, że dzięki połączeniu szpitali, udało się stworzyć na Podkarpaciu kompleksową diagnostykę leczenia chorób nowotworowych płuc, tak aby były w zakresie jednego szpitala.

Szpital kliniczny w Rzeszowie, dzięki realizacji projektu podniesie jakość i ilość świadczonych usług medycznych, zwłaszcza w zakresie leczenia schorzeń onkologicznych, co przełoży się na zmniejszenie dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Celem projektu jest również zapewnienie kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej z uwzględnieniem leczenia powikłań. Usprawniony zostanie też proces diagnostyki i leczenia pacjentów.

Projekt w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie będzie realizowany do końca 2019 roku, jego wartość wynosi 42,7 mln zł, przy czym dofinansowanie z UE to kwota aż 36,3 mln zł.

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie za unijne środki poprawi jakość, dostępność i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń zdrowotnych. W tym celu zostanie dobudowany i przebudowany budynek szpitala. Dzięki inwestycji zostanie usprawniona komunikacja pomiędzy poszczególnymi klinikami, komórkami diagnostycznymi i niezbędnym zapleczem obsługi, które dzięki temu znajdą się w jednym miejscu. Zwiększy się także dostęp pacjentów między innymi do: Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej, Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradni Alergologicznej i Pracowni Bronchoskopii.

Ten projekt będzie realizowany do połowy 2020 roku. Koszt całkowity projektu to 24 mln zł, natomiast dofinansowanie unijne wynosi 20,4 mln zł.

Tekst/foto.
Daniel Kozik
Video: Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP