Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Zdrowie

W krośnieńskim szpitalu o projekcie „Kobieta i dziecko”

|
Michał Mielniczuk

170102 krosnoPonad 18 mln złotych trafi do krośnieńskiego szpitala na utworzenie Regionalnego Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko”. To projekt, który będzie realizowany przy wsparciu z Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020. O tym przedsięwzięciu i wielu innych planach na 2017 rok, na konferencji prasowej mówił dyrektor szpitala dr Piotr Lenik. W konferencji udział wziął Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Na konferencji obecni byli także: poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Radni Województwa Podkarpackiego - Joanna Brill, Dorota Chilik, Dariusz Sobieraj, Jerzy Borcz, Kamila Bogacka-Brożyna – prezes stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko” oraz ordynatorzy szpitalnych oddziałów.

Członek zarządu Stanisław Kruczek na konferencji mówił, jak ważne są projekty w zakresie ochrony zdrowia, podziękował też wszystkim, którzy wspierali działania zarządu województwa w tym zakresie:

- Projekty w ochronie zdrowia ruszyły, dzięki czemu w 2017 roku prawie 183 mln złotych na Podkarpaciu będzie przekazane szpitalom wojewódzkim. Prawie 19 mln złotych trafi do szpitala krośnieńskiego i będzie przeznaczone na realizację projektu „Kobieta i Dziecko”. Dzięki niemu mieszkańcy subregionu krośnieńskiego zyskają lepsze warunki w zakresie kompleksowej opieki matki i dziecka. Jego idea wpisuje się w politykę polskiego rządu, w wartości, jakie polski rząd promuje, jak - rodzicielstwo, czy rodzina. Aby ta inwestycja mogła być realizowana, trzeba było wykonać naprawdę dużą pracę - prawie dwa lata trwały negocjacje i ustalenia z komitetem sterującym, gdyż projekty w ochronie zdrowia wymagają pewnego procesu koordynacyjnego – mówił Stanisław Kruczek, jednocześnie dziękując dyrekcji szpitala, samorządom i organizacjom pozarządowym za wsparcie tego projektu. Szczególne słowa podziękowania skierował do Kamili Bogackiej-Brożyny – prezesowi stowarzyszenia „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, która zapoczątkowała akcję mająca na celu zakupienie mammografu dla szpitala w Krośnie.

Zakup mammografu został wpisany do projektu „Kobieta i Dziecko”, podobnie jak zakup karetki neonatologicznej, które znacząco poprawią jakość i bezpieczeństwo pacjentów szpitala. Dzięki realizacji projektu „Kobieta i Dziecko”, szpital będzie mógł zagwarantować kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem, zarówno edukację związaną z planowaniem rodziny (Szkoła Rodzenia), opiekę okołoporodową nad matką i dzieckiem (Oddział Ginekologiczno-Położniczy), jak też transport noworodków z zagrożeniem życia z innych szpitali do Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w Krośnie lub do szpitali poza województwo. Dzięki projektowi zostanie zapewniona także opieka pediatryczna nad dzieckiem (Oddział Dziecięcy, Poradnie Specjalistyczne dla Dzieci), tj, od pierwszych dni jego życia, poprzez wiek dziecięcy i młodzieńczy, aż do osiągnięcia przez niego pełnoletności.

Projekt Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna, będzie realizowany do końca 2017 roku, jego wartość całkowita wyniesie 18,9 mln złotych, przy czym dofinansowanie unijne wyniesie aż 16,1 mln złotych.

 

tekst/zdjęcia:
Daniel Kozik
Biuro Prasowe UMWP