Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Zdrowie

[VIDEO] Zielone światło dla inwestycji w szpitalach wojewódzkich

|
Sebastian Kieszkowski

 

Nasz region otrzymał akceptację komitetu sterującego dotyczącą sposobu ubiegania się o unijne dofinansowanie w obszarze ochrony zdrowia. Zgoda dotyczy projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym przez szpitale wojewódzkie. Decyzja oznacza rozpoczęcie w przyszłym roku inwestycji o łącznej wartości ponad 183 mln złotych. Będą one realizowane z wykorzystaniem dofinansowania z RPO WP na lata 2014-2020.

Dzięki tej decyzji możliwa jest procedura zgłaszania tych projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego, gdyż pomimo to, że są to projekty pozakonkursowe, to i tak procedurę muszą przejść. Cieszy nas bardzo, że w tej chwili siedem projektów może być do tej procedury zgłoszonych. Myślę, że to są najważniejsze projekty, które zostały bardzo starannie dobrane i wybrane, gdyż w tej perspektywie mamy do czynienia z ograniczoną ilością środków w obszarze ochrony zdrowia tłumaczył na konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

Inwestycje będą realizowane w szpitalach wojewódzkich w Przemyślu, Tarnobrzegu i Krośnie, a także w szpitalach wojewódzkich nr 1 i 2 w Rzeszowie oraz w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc.

Od prawie dwóch lat szkolimy na Podkarpaciu lekarzy, dlatego konieczne są inwestycje w szpitalach, bo za dwa lata pojawi się w nich prawie 900 studentów, którzy będą musieli się szkolić. Przygotowujemy się do tego również poprzez liczne inwestycje – mówił odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy dot. ochrony zdrowia Stanisław Kruczek.

Członek zarządu omówił inwestycje, które w trybie pozakonkursowym będą realizowane w szpitalach wojewódzkich. Przedstawiamy je poniżej w formie tabeli:

Nazwa zadania

Wkład UE

Wkład krajowy

Łączna wartość

Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Woj. św. Ojca Pio w Przemyślu

12 600 000,00

2 223 529,40

14 823 529

Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców woj. podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Woj. Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

29 470 000,00

13 700 588,24

43 170 588

Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna

16 094 213,54

2 840 155,33

18 934 369

Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Woj. nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

36 325 000,00

6 410 294,12

42 735 294

Modernizacja Bloku Operacyjnego  wraz z Centralną Sterylizacją w Klinicznym Szpitalu Woj. Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

33 690 786,00

5 945 432,82

39 636 219

Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją

13 576 800,46

10 423 199,54

24 000 000

 

razem

141 756 800,00

41 543 199,45

183 300 000

         

Placówki służby zdrowia mogą również ubiegać się o dodatkowe wsparcie w trybie konkursowym. 29 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej. Wnioski przyjmowane będą od 30 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r. Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 102 mln zł.

Konkurs dotyczy projektów w obszarze lecznictwa szpitalnego, objętego mapami zdrowotnymi dla województwa podkarpackiego z zakresu kardiologii, onkologii i lecznictwa szpitalnego.

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie:

  • Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia.
  • Zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych.
  • Rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako elementu szerszego projektu.

Ponadto po opublikowaniu kolejnych map potrzeb zdrowotnych z zakresu POZ, AOS, stacjonarnej opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz psychiatrii, Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosi kolejny nabór wniosków w trybie konkursowym z tego zakresu. 

Monika Konopka
Fot. D. Kozik
Wideo: S. Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP