160923 KRUCZEK

Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy dotyczące zdrowia – posumował na konferencji prasowej przebieg konsultacji społecznych, dotyczących połączenia dwóch szpitali wojewódzkich: Centrum Chorób Płuc z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie. Z dziennikarzami spotkał się także dyr. Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Trzaska.

Członek zarządu podsumował okres od 9 września. Właśnie wtedy rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące połączenia obu szpitali. W tym czasie odbywały się także spotkania informacyjne ze wszystkimi reprezentatywnymi zakładowymi i ponadzakładowymi organizacjami związkowymi. Uczestniczyły w nich organizacje ogólnopolskie i reprezentujące pracowników obydwu placówek.

Dodatkowo przeprowadzone zostały:

  • konsultacje z radami społecznymi działającymi przy obu szpitalach i uzyskano ich pozytywną opinię (14 września),
  • spotkanie z lekarzami PCChP oraz Wojciechem Domką - prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej (19 września),
  • konsultacje z sejmikową Komisją Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej (15 września),
  • spotkanie z przewodniczącymi Klubów Radnych Woj. Podkarpackiego (15 września),
  • konsultacje z Komisją Główną Sejmiku Woj. Podkarpackiego (15 września),
  • rozmowy z rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego (19 września).
  • rozmowy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie medycyny (9 września).

 

Temat połączenia został poruszony na posiedzeniu Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (20 września), a także będzie przedstawiony podczas I Podkarpackiego Forum Obywatelskiego (24 września). Ogółem odbyły się 24 spotkania. Najwięcej, bo aż 9 ze związkami zawodowymi i 5 z radnymi.

Stanisław Kruczek najwięcej uwagi poświęcił kwestii utworzenia szpitala uniwersyteckiego. Jak podkreślał, jest to jeden z głównych powodów, dla których samorząd województwa – oprócz optymalizacji kosztów funkcjonowania – zdecydował się na połączenie obu placówek.

Szpital uniwersytecki będzie najważniejszym szpitalem na Podkarpaciu i będzie prowadzony przez stronę rządową. Zapewni to placówce możliwość sięgania po pieniądze z centralnych programów operacyjnych, a także będzie mógł być finansowany z budżetu państwa – tłumaczył S. Kruczek dodając – Ważne, aby region wzniósł się ponad podziałami politycznymi i zarówno samorządowcy, jak i parlamentarzyści do prowadzili zgodnie do utworzenia tej jednostki.

Członek zarządu dodał również, że rozmowy w sprawie powstania szpitala uniwersyteckiego są także prowadzone z Ministerstwem Zdrowia, które oczekuje, aby taka jednostka na Podkarpaciu powstała. Stanisław Kruczek zapewnił także, że przed przejęciem połączonego szpitala przez Uniwersytet Rzeszowski będą jeszcze prowadzone rozmowy dotyczące oddłużenia placówki.

Przejęcie szpitala przez uniwersytet będzie wymagało oddłużenia naszej placówki, ale niezależnie od kosztów jakie samorząd województwa będzie musiał ponieść, trzeba to zrobić, żeby szpital uniwersytecki powstał – podkreślił członek zarządu Stanisław Kruczek.

Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Wojciech Trzaska mówił z kolei, że za połączeniem obu placówek przemawiają zdecydowanie analizy ekonomiczne, jakie prowadzi departament.

Departament pracuje w oparciu o dane liczbowe i im więcej nad tym pracujemy to jesteśmy pewni, że te wstępne analizy, które dały zarządowi możliwość podjęcia takiej decyzji są uzasadnione – mówił dyr. Wojciech Trzaska.

Zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji z konferencji.

 

 

Monika Konopka
fot. Daniel Kozik
wideo: Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP