Lekarze pracujący na rzecz prywatnego podmiotu, który zabezpieczał dyżury na oddziałach Chirurgicznym i Otolaryngologicznym w przemyskim Szpitalu Miejskim, nie podpisali aneksów na dyżury w szpitalu, narażając tym samym oddziały na brak ciągłości pracy.
Dyrekcja szpitala podjęła decyzję o zawieszeniu pracy oddziału, a pacjenci zostali przeniesieni na taki sam oddział, funkcjonujący w Szpitalu Wojewódzkim im. Ojca Pio w Przemyślu.
Dyżurujący lekarze, którzy nie podpisali aneksów, dotychczas pozostawali w stosunku prawnym z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Podmiot ten był pośrednikiem w kwestiach formalnych i nie wnosił żadnej wartości dodanej do funkcjonowania szpitala, pobierając jedynie zyski ze swej działalności.
Szpital Wojewódzki im. Ojca Pio w Przemyślu posiada bogate zaplecze techniczne i personalne na oddziałach Chirurgii Ogólnej i Otolaryngologii, a duża ilość  łóżek daje gwarancję, że nie będzie problemów z leczeniem pacjentów. 
 
Stanisław Kruczek
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego