W Przemyślu zostało podpisane porozumienie, które umożliwi połączenie tamtejszego Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego, a w późniejszym czasie połączenie obu przemyskich szpitali: miejskiego i wojewódzkiego w jedną dużą placówkę. Dokument w tej sprawie podpisał marszałek Władysław Ortyl oraz prezydent Przemyśla Robert Choma.

W podpisaniu porozumienia uczestniczył także Stanisław Kruczek – który w zarządzie województwa odpowiada za kwestie dotyczące ochrony zdrowia. Obecni byli również przedstawiciele samorządu Przemyśla oraz dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego – Lucyna Podhalicz.

Porozumienie rozpoczyna proces reorganizacji przemyskiej służby zdrowia, który ma usprawnić funkcjonowanie placówek i poprawić ich kondycję finansową. Jak podkreślał marszałek Władysław Ortyl te zmiany są nieuniknione i niezbędne.

Chcemy, żeby jakość świadczonych usług oraz ilość środków, które wpływają do przemyskich szpitali zwiększyła się, a ten proces to umożliwi. Dzisiaj mamy do czynienia z dublowaniem się usług w obu szpitalach, co nie jest dobre – mówił w Przemyślu marszałek Władysław Ortyl.

Proces łączenia szpitali został podzielony na trzy etapy i rozłożony w czasie. W pierwszej kolejności nastąpi połączenie Szpitala Miejskiego z OLK w Szpital Wojewódzki nr 2. Umożliwi to przeprowadzenie niezbędnych inwestycji w szpitalu. Kolejnym etapem będzie przeniesienie części oddziałów ze Szpitala Wojewódzkiego nr 2 do Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Św. Ojca Pio. Ostatnim elementem reorganizacji będzie połączenie obu szpitali w jedną dużą placówkę.

Ten proces został podzielony na takie etapy przede wszystkim ze względów społecznych, gdyż potrzeba czasu, aby łagodnie dla pracowników tych wszystkich placówek medycznych przeprowadzić planowane zmiany. Reorganizacja nie uderzy w personel, zapewniam, że pracownicy nie powinni obawiać się zwolnień – tłumaczył Stanisław Kruczek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Poniżej zamieszczamy wypowiedzi marszałka Władysława Ortyla, członka zarządu Stanisława Kruczka oraz prezydenta Przemyśla Roberta Chomy i Lucyny Podhalicz – dyr. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP