W Przemyślu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego ze Szpitalem Miejskim, a w kolejnym etapie połączenia szpitali miejskiego i wojewódzkiego w jeden duży podmiot leczniczy. Wziął w nich udział marszałek Władysław Ortyl oraz odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy opieki zdrowotnej - Stanisław Kruczek.

W spotkaniu uczestniczyli także prezydent Przemyśla Robert Choma, radni miejscy i województwa, dyrektorzy przemyskich szpitali oraz przychodni kolejowej, a także przedstawiciele związków zawodowych i członkowie rad społecznych tych placówek.

Marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Stanisław Kruczek przedstawili na spotkaniu propozycję połączenia placówek, która miałaby przebiegać etapami. Jej celem jest ujednolicenie struktury własnościowej przemyskich podmiotów leczniczych, tak aby ich właścicielem był samorząd województwa, który jest w stanie udźwignąć ciężar utrzymania Szpitala Miejskiego. Jak podkreślał na spotkaniu marszałek Władysław Ortyl, planowane zmiany nie mają na celu prywatyzacji żadnej z placówek. Są podejmowane w celu poprawy świadczeń medycznych w Przemyślu, a także po to, aby uchronić placówki przed negatywnymi konsekwencjami zadłużenia.

Jeżeli nie chcemy w najbliższej przyszłości zapaści w przemyskiej służbie zdrowia, musimy już dzisiaj podjąć przemyślane działania, które dostosują te placówki do długofalowej polityki NFZ mającej na celu przesuwanie środków z lecznictwa szpitalnego na ambulatoryjne – tłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

W pierwszej kolejności planowane jest połączenie Szpitala Miejskiego z Obwodem Lecznictwa Kolejowego. Powstałby wówczas Szpital Wojewódzki Nr 2 w Przemyślu. W kolejnych etapach nastąpiłoby prawno-administracyjne połączenie obu szpitali w jeden duży podmiot leczniczy. Argumentem przemawiającym za połączeniem jest konieczność dokonania inwestycji w Szpitalu Miejskim, bez których lecznica po 2016 roku nie będzie spełniać wymagań Ministra Zdrowia.

Pragnę uspokoić załogi przemyskich placówek zdrowia – szpitali miejskiego i wojewódzkiego oraz przychodni kolejowej. Koncepcja ich połączenia, w sprawie której rozpoczynamy właśnie konsultacje społeczne, nie ma na celu zwolnień personelu, ani likwidacji przychodni kolejowej. Wręcz przeciwnie, chcemy wypracować jak najlepszy scenariusz połączenia, taki który nie będzie obciążał pracowników i na którym zyskają także pacjenci poprzez dostęp do lepszej opieki zdrowotnej. Koncepcja połączenia, którą chcemy zrealizować ma właśnie uchronić przemyską służbę zdrowia od grupowych zwolnień i grożącej jej zapaści wynikającej z zadłużenia – mówi członek zarządu Stanisław Kruczek.

Na spotkaniu marszałek W. Ortyl i członek zarządu S. Kruczek przedstawili wstępny harmonogram działań dotyczący połączeń. Mówili także o korzyściach wynikających z połączenia placówek, wśród których najważniejsze to fakt, iż szpitale nie będą konkurować między sobą zabiegając o kontrakt z NFZ, co przełoży się na wyższe dochody. Jednocześnie będą mogły obniżyć koszty dokonując wspólnych zakupów.

Monika Konopka
Biuro prasowe UMWP