Tegoroczna edycja konkursu Lodołamacze była realizowana już po raz 10. Lodołamacze to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i  otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Istotą konkursu jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawny. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty rynek pracy, Instytucja. Kategoriami dodatkowymi są Super Lodołamacz – dla najlepszego z najlepszych - dla przedsiębiorcy, instytucji, zakładu oraz Lodołamacz Specjalny – dla osoby o wybitnych dokonaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.
W tegorocznym etapie regionalnym Podkarpacko – Lubelskim w kategorii instytucja pierwsze miejsce zajął Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
W kategorii Zatrudnienie Chronione pierwsze miejsce zdobyła firma BluxCosmetics, której przedstawicielowi wyróżnienie wręczał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego i zarazem patron konkursu Stanisław Kruczek.
W liście odczytanym na tę okazję Stanisław Kruczek podkreślił że „ Dla  Samorządu Województwa Podkarpackiego jedną z niezwykle ważnych spraw jest tworzenie sprzyjającego klimatu dla realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych, pomocy im w odnalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie – a także w sferze zawodowej.”
Bartłomiej Ćwikła
Kancelaria Zarządu