Swoje święto obchodzą dziś pielęgniarki i położne z województwa podkarpackiego. Z tej okazji przedstawicielki tych zawodów spotkały się na uroczystości w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Wśród gości znalazł się m.in. członek zarządu województwa Stanisław Kruczek i bp Jan Wątroba, który odprawił mszę świętą rozpoczynającą tegoroczne obchody.

Część oficjalną rozpoczęła przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych – Izabela Kowalska. Zwróciła uwagę na fakt, że po wielu latach walki o poprawę bytu pielęgniarek, istnieje szansa na realizację przynajmniej części postulatów z jakimi zwracają się do Ministra Zdrowia. Podziękowała również podkarpackim radnym za wsparcie jakiego udzielili podczas wczorajszej sesji sejmiku. Radni przegłosowali trzy stanowiska: ws. wprowadzenia etatów rezydenckich dla zawodu pielęgniarek i położnych; ws. rozwiązania problemu finansowania przez NFZ świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne oraz ws. przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji w ochronie zdrowia na Podkarpaciu.

Stanisław Kruczek składając pielęgniarkom życzenia, zapewnił także o wsparciu samorządu w ich staraniach o poprawę bytu.

- Samorząd województwa dostrzega skalę i wagę problemów, dlatego podejmuje liczne działania służące poprawie sytuacji pielęgniarek i położnych. Wśród nich są inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne oraz wprowadzenie etatów rezydenckich dla tej grupy zawodowej. Wierzę, że nasze starania przyniosą wymierne efekty i pozwolą pielęgniarkom oraz położnym na godną pracę, na zadowolenie i satysfakcję z wyboru tego wspaniałego zawodu, a także na wzmocnienie pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych. – mówił Stanisław Kruczek. 

 

Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP