Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego

|
Biuro prasowe

Maria Kurowska
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Maria Kurowska

 
Ur.03.06.1954r., mężatka, matka trójki dorosłych dzieci, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Była nauczycielką matematyki i dyrektorem Szkoły Podstawowej, Przewodniczącą Koła Gminnego „Solidarności” Nauczycielskiej oraz Społecznym Kuratorem Sądowym, radną i Przewodnicząca Rady Gminy Brzyska, a następnie przez 2 kadencje Radną i Przewodniczącą Rady Powiatu w Jaśle. W kadencji 2006 - 2010 była Burmistrzem Miasta Jasła i uzyskała tytuł „Najlepszego Burmistrza Podkarpacia”.

 

 


Stanisław Kruczek
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

SKRUCZEK

Od 2014 roku Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny za Ochronę Zdrowia i Projekty Infrastrukturalne. Samorządowiec od 1990 roku.  Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji, absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności. Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie – pionierskiego projektu, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem wielu przedsięwzięć gospodarczych i ekonomii społecznej w „Dolinie Strugu”.  Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Społecznej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy obywatelskie na terenie Podkarpacia. W latach 1990-1998 był radnym I i II kadencji  i zarazem  przewodniczącym pierwszej demokratycznie wybranej Rady Miejskiej w Błażowej. Radny Powiatu Rzeszowskiego III i IV kadencji w latach 2006-2014, gdzie przewodniczył Komisji Spraw Gospodarczych i Transportu, Komisji Budżetowej oraz był członkiem Rady Społecznej największego w regionie SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie. Od1988 roku w  związku małżeńskim z Wiolettą, z którą wychowali szóstkę dorosłych dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka”. Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.