PRZEDSTAWICIELSTWO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W BRUKSELI

Województwo Podkarpackie obecne jest w Brukseli od listopada 2006 r. Wtedy to do grona polskich biur regionalnych dołączyła reprezentacja naszego województwa.
2 grudnia 2009 r. podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Domu Polski Wschodniej. Pod dokumentem powołującym do życia wspólną, brukselską siedzibę pięciu polskich regionów podpisali się marszałkowie województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Uroczyste otwarcie Domu Polski Wschodniej miało miejsce 22 lutego 2010 r. w Brukseli. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Połączone siły pięciu regionów służą realizacji wielu wspólnych inicjatyw, nie oznacza to jednak braku samodzielności i autonomii poszczególnych reprezentacji regionalnych w realizacji zadań powierzonych im przez ich samorządy. Wspólne przedstawicielstwo Dom Polski Wschodniej umożliwia pełniejsze wykorzystanie atutów oraz głównych szans rozwojowych, w tym wspólnego potencjału inwestycyjnego województw Polski Wschodniej, a także pozwala skuteczniej zabiegać o wspólne interesy regionów w ramach Unii Europejskiej oraz przeciwdziałać wspólnym zagrożeniom.

Główne zadania Domu Polski Wschodniej:

• reprezentowanie interesów regionów przed instytucjami europejskimi,
• monitorowanie działań podejmowanych przez instytucje europejskie w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów regionów,
• informowanie podmiotów w regionach o możliwościach aplikowania po środki w ramach programów wspólnotowych,
• promowanie Polski Wschodniej w Brukseli i w innych regionach Unii Europejskiej,
• lobbowanie na rzecz projektów złożonych w Brukseli przez władze samorządowe i instytucje z Polski Wschodniej.

Koordynatorami aktywności Domu Polski Wschodniej w zakresie wspólnych działań i reprezentacji na forum instytucji Unii Europejskiej są kolejno marszałkowie poszczególnych województw w cyklu rocznym. Kolejność piastowania tej funkcji ustalono zgodnie z porządkiem alfabetycznym nazw województw. W imieniu marszałka regionu sprawującego funkcję koordynatora Domu Polski Wschodniej działa w Brukseli jego przedstawiciel.
Elementem łączącym wszystkich reprezentantów jest sekretariat odpowiedzialny za obsługę wspólnych inicjatyw, a także wspomagający pracę koordynatora.
Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego realizacja zadań z zakresu funkcjonowania Przedstawicielstwa Województwa w Brukseli obejmuje:
a) utworzenie sieci bezpośrednich kontaktów z instytucjami unijnymi, biurami regionalnymi i innymi biurami lub przedstawicielstwami działającymi w Brukseli,
b) wspieranie interesów Województwa Podkarpackiego wobec Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,
c) przekazywanie Zarządowi Województwa informacji o planowanych kierunkach polityki Unii Europejskiej, uruchamianych unijnych programach i inicjatywach oraz ogłaszanych przetargach,
d) poszukiwanie na terenie województwa podkarpackiego właściwych partnerów dla projektów zgłaszanych przez inne regiony, organizacje i instytucje oraz pozyskiwanie partnerów do projektów unijnych planowanych lub realizowanych przez samorządy, organizacje i instytucje z terenu województwa,
e) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz regionu poprzez organizowanie imprez promocyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców, uczestnictwo w targach i imprezach promocyjnych i informacyjnych odbywających się, przede wszystkim, na terenie Brukseli,
f) przygotowanie wizyt przedstawicieli samorządu województwa (radnych województwa, członków zarządu oraz innych osób upoważnionych przez organy samorządu województwa) oraz ekspertów z terenu województwa,
g) wspieranie przedstawicieli Województwa w Komitecie Regionów i innych instytucjach unijnych,
h) funkcjonowanie jako punkt informacyjny dla przedstawicieli województwa przyjeżdżających do Brukseli w sprawach dotyczących Unii Europejskiej,
i) współpraca z biurami polskimi innych województw działającymi w Brukseli, tym w szczególności w ramach Domu Polski Wschodniej,
j) ścisła współpraca z innymi biurami regionalnymi, w tym szczególnie z regionów partnerskich, w celu wykorzystania ich wiedzy i kanałów informacyjnych na rzecz województwa.

Przedstawicielstwo Województwa Podkarpackiego w Brukseli
East Poland House
Av. de Tervueren 48
1040 Brussels
tel. + 32 2 738 02 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.eastpoland.eu