KIERUNKI WSPÓŁPRACY I REGIONY PARTNERSKIE

Województwo Podkarpackie prowadzi wielokierunkową politykę zagraniczną. Podejmowane działania uwzględniają przede wszystkim dalszy rozwój dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Słowacji i Ukrainą, kontynuację współpracy z regionami państw Unii Europejskiej (m.in. Republiki Austrii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Rumunii, Republiki Węgierskiej, Portugalii i Republiki Włoskiej), a także nawiązywanie współpracy z regionami innych europejskich państw (m.in. Chorwacji). Ważnym elementem polityki zagranicznej województwa jest również rozwój współpracy z wybranymi regionami państw Europy Wschodniej (m.in. Federacji Rosyjskiej, Gruzji), a także z regionami państw położonymi w środkowej i wschodniej Azji. Samorząd Województwa podejmuje ponadto inicjatywy zmierzające do nawiązania współpracy ze środowiskami polonijnymi. Istotnym punktem prowadzonych działań jest udział Województwa Podkarpackiego we współpracy społeczności lokalnych i regionalnych, a w szczególności w działalności związku międzyregionalnego „Euroregion Karpacki” oraz w Zgromadzeniu Regionów Europy w Strasburgu.

Regiony, z którymi Województwo Podkarpackie ma nawiązane oficjalne stosunki międzynarodowe:
 
Kraj Preszowski (Republika Słowacka)

Kraj Koszycki (Republika Słowacka)

Kraj Zlinski (Republika Czeska)

Obwód Wołyński (Ukraina)

Obwód Iwano-Frankowski (Ukraina)

Obwód Odeski (Ukraina)

Obwód Tarnopolski (Ukraina)

Obwód Lwowski (Ukraina)

Komitat Vas (Republika Węgierska)

Kraj Związkowy Saary (Republika Federalna Niemiec)

Obwód Saratowski (Federacja Rosyjska)

Autonomiczny Region Friuli Venezia Gulia (Włochy)

Region Molise (Włochy)

Region Centrum (Portugalia)

Kraj Związkowy Styria (Austria)

Żupania Zadarska (Chorwacja)

Okręg Suczawa (Rumunia)

Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang (Chiny)