160927 ukrainaZagrożenia w czasie powodzi i innych klęsk naturalnych to główny element wspólnych ćwiczeń służb polskich i ukraińskich ramach projektu Polskiej Pomocy Rozwojowej były jednym z celów wizyty marszałka Władysława Ortyla w Obwodzie Iwano-Frankiwskim.

urzad ueKomitet Monitorujący program Interreg Europa zatwierdził do dofinansowania 66 projektów złożonych w drugim naborze. Wszystkie projekty zostały zatwierdzono warunkowo, co oznacza, że między innymi mogą zmienić się budżety poszczególnych wniosków. Obecnie łączne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane projektom z drugiego naboru wynosi ponad 89 mln euro. 

Kwestie gospodarcze oraz szeroka współpraca samorządu województwa z niemieckimi regionami to główne tematy rozmów Członka Zarządu  Województwa Podkarpackiego Lucjana Kuźniara z nowym Konsulem Generalnym Niemiec z Krakowa dr. Michaelem Großem. W spotkaniu, które odbyło się 12 października uczestniczył również Adam Gajdek – Konsul Honorowy Niemiec w Rzeszowie.

Władysław Ortyl na targach Aviasvit Marszałek Władysław Ortyl wziął udział w najważniejszej imprezie targowej poświęconej przemysłowi lotniczemu na Ukrainie. W Kijowie w dniach 11-14 października odbył się XIII Międzynarodowy  Salon Lotniczy i Kosmiczny Aviasvit połączony z Międzynarodową Wystawą Przemysłu Zbrojeniowego w Kijowie.