IMAG2703Bieszczadzka grupa GOPR oraz służby ratownicze z Obwodu Iwano-Frankiwskiego uczestniczyli w Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa. Pod koniec spotkania w Lutowiskach ukraińscy ratownicy otrzymali sprzęt ratowniczy i quada - zakupione ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas wydarzenia mówiono też o programie Polska-Białoruś-Ukraina.

Rok 2018 to czas świętowania 15-lecia współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią w ramach Funduszy Unijnych. O tym jak wyglądało 15 lat realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina – mówili w Lutowiskach podczas drugiej części konferncji: Leszek Buller – dyrektor Centrum Projektów Europejskich oraz Alicja Wosik – kierownik polskiego oddziału Programu.

Program PL-BY-UA to jeden z największych pod względem budżetu programów transgranicznych w Europie. Pierwsze edycja była realizowana w latach 2004-2006, druga w latach 2007-2013. W ramach tej perspektywy budżet programu wynosi 180 mln euro.

Kolejnym punktem spotkania w ramach Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa była prezentacja projektu Fundacji SOS – Na Ratunek, która przy wsparciu unijnych środków z Programu Polska-Białoruś-Ukraina, chce stworzyć „Centrum szkolenia organizacji i koordynacji akcji ratowniczych”.

W ramach projektu powstanie centrum szkoleniowe oraz koordynacji transgranicznych akcji ratowniczych w Równi oraz centrum treningowe i ratownicze w Sławsku. GOPR Grupa Bieszczadzka oraz Lwowska Regionalna Służba Kontrolno-Ratownicza zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym pojazdy operacyjne, sprzęt medyczny, ewakuacyjny, ratownictwa wodnego, lawinowego oraz drony. W nowopowstałym i nowocześnie wyposażonym centrum w Równi k. Ustrzyk Dolnych zostaną przeszkoleni ratownicy GOPR Grupy Bieszczadzkiej, Lwowskiej Regionalnej Służby Kontrolno-Ratowniczej oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Ustrzyki Dolne. Zostanie również stworzony system koordynacji transgranicznych akcji ratunkowych

Po prezentacji została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Podpisy pod dokumentem złożyli: Adam Hamryszczak podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Przemysław Barczentewicz - prezes Fundacji SOS Na Ratunek i ratownik GOPR.

- Żeby to bezpieczeństwo zapewnić, potrzebne jest wsparcie ratowników. Dlatego stworzenie profesjonalnego centrum koordynacyjno-szkoleniowego w Równi, wyposażenie go w najlepszy sprzęt, ale także wsparcie infrastruktury po stronie ukraińskiej jest bardzo ważne – mówił wiceminister Adam Hamryszczak podczas podpisania umowy.

Na koniec pierwszego dnia wydarzenia służby ratownicze z Obwodu Iwano-Frankiwskiego otrzymały quada i sprzęt ratunkowy. Województwo podkarpackie prowadzi współpracę z tym obwodem od 2002 roku. W ramach wspólnych działań realizowane są projekty zwiększające bezpieczeństwo w pasie transgranicznym. Cel ten jest możliwy dzięki środkom pozyskanym z konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Polska Pomoc Rozwojowa”. W ramach PPR realizowane były projekty w 2016 i 2017 roku, a trzecia edycja projektu realizowana jest również w tym roku. W ramach tegorocznej współpracy służby ratownicze z Ukrainy otrzymały m.in. narzędzia hydrauliczne, wykorzystywane podczas wypadków komunikacyjnych, piły ręczne, zestaw medyczny z deską i szynami, a także quad z przyczepką i noszami. Łączna wartość sprzętu to ok. 162 tys. zł. Całość zakupów finansowana jest z dotacji otrzymanej z MSZ na realizację projektu.

Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu z MSZ przekazując sprzęt ratowniczym służbom z Ukrainy, życzył, aby był on jak najrzadziej wykorzystywany.

- Liczę, że te projekty będą promieniować na inne sfery współpracy pomiędzy mieszkańcami woj. Podkarpackiego i obwodu zakarpackiego, pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Cieszę się, że mogliśmy się przydać i sfinansować ten zakup – mówił wiceminister Cichocki.

- Dziękuję ministerstwu za wsparcie finansowe, bo mamy memoranda, umowy, ale gdybyśmy nie mieli instrumentów finansowych do realizacji tych umów, byłoby nam trudno je realizować – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Przekazanie sprzętu zakończyło pierwszy dzień Zakarpackich Dni Dobrosąsiedztwa. Organizatorem drugiego dnia, który będzie odbywał się na Ukrainie w okolicach miejscowości Łubnia jest Zakarpacka Obwodowa Administracja Państwowa.

Projekt „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim” współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP