180914 dobrosasiedztwoOd spotkania na Przełęczy Beskid pod Menczyłem, gdzie przebiega granica pomiędzy Polską a Ukrainą, rozpoczęły się Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa. To pierwsze takie wydarzenie organizowane z obwodem zakarpackim. Potrwa dwa dni, a miejscem spotkania będą Lutowiska na Podkarpaciu oraz Łubna na Ukrainie. Wydarzenie objął patronatem Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Marszałek województwa Władysław Ortyl przywitał gości z Ukrainy z obwodu zakarpackiego w nietypowym miejscu - na Przełęczy Beskid pod Menczyłem. Tam właśnie spotkał się z ukraińską delegacją, której przewodniczył Giennadij Moskal - Przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej. Na ten czas na przełęczy zostało uruchomione przejście graniczne dla uczestników wydarzenia.

Witając gości marszałek powiedział, że cieszy się z tego wydarzenia, które wzmocni relacje pomiędzy sąsiadującymi regionami z Polski i Ukrainy.

Po spotkaniu na granicy obie delegacje udały się do Lutowisk, aby wziąć udział w konferencji poświęconej współpracy polsko-ukraińskiej m.in. w obszarze kultury oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Wśród gości wydarzenia są m.in. przedstawiciele polskiego rządu: podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki amerykańskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Bartosz Cichocki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej z MIiR, a także wojewoda Ewa Leniart. Obecni są także dyplomaci: Jan Piekło – ambasador RP na Ukrainie, Jan Wolski - konsul generalny RP we Lwowie, Wasyl Pavlyuk - konsul generalny Ukrainy w Lublinie i Katarzyna Sołek wicekonsul RP we Lwowie. Jest też przedstawiciel parlamentu ukraińskiego Mykoła Kniażycki. Wśród uczestników jest też Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Petro Gricyk - zastępca przewodniczącego Zakarpackiej Rady Obwodowej. W Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa biorą również udział przedstawiciele służb mundurowych z Polski i Ukrainy, dyrektorzy instytucji wojewódzkich, a także samorządowcy. Samorząd Województwa Podkarpackiego na tym wydarzeniu reprezentuje również członek zarządu Piotr Pilch. A delegacji z obwodu zakarpackiego przewodniczy Giennadij Moskal – Przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Otwierając konferencję marszałek Władysław Ortyl odczytał list od Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Zwracając się do gości powiedział, że cieszy się, iż zostanie dzisiaj podpisany list intencyjny o współpracy.

- To jest ważne z punktu widzenia, samorządowców, nas gospodarzy obu regionów, ale jest to także istotne dla naszych mieszkańców – powiedział marszałek.

Głos zabrał również Bartosz Cichocki, podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki amerykańskiej z MSZ, który pochwalił województwo podkarpackie za dobrą współpracę z MSZ realizując projekty na rzecz społeczności ukraińskiej.

- Urząd Marszałkowski z Rzeszowa jest najbardziej aktywnym samorządem w ramach współpracy rozwojowej. To jest bardzo ważny element polskiej polityki zagranicznej –powiedział wiceminister.

Giennadij Moskal – Przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej, który powiedział:

- W imieniu władz obwodu zakarpackiego, jego mieszkańców witam wszystkich zgromadzonych na konferencji. Chcę podkreślić, że mieszkańcy Zakarpacia uważają województwo podkarpackie za dobrego, zaufanego sąsiada, przyjaciela oraz partnera.

Obecna na konferencji wojewoda Ewa Leniart mówiła o tym jak ważna jest współpraca polsko-ukraińska w różnych wymiarach:

- Celem naszego spotkania jest budowanie i kształtowanie świadomości społecznej. Także wpływ i rola współpracy transgranicznej w różnym kontekście – ekonomicznym, kulturowym, ale i społecznym – mówiła wojewoda.

Kolejnym punktem konferencji w ramach Zakarpackich Dni Dobrosąsiedztwa była debata poświęcona współpracy międzyregionalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat – „Jak rozwijać wzajemne relacje?”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Jan Piekło – Ambasador RP na Ukrainie, Giennadij Moskal – Przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej, Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Moderatorem debaty był Jan Malicki – dyrektor Studium Europy Wschodniej.

Po zakończeniu panelu zaprezentowany został film o współpracy polsko-ukraińskiej, a po nim został podpisany „List intencyjny pomiędzy Województwem Podkarpackim a Zakarpacką Obwodową Administracją Państwową”. Dokument formalizuje współpracę obu samorządów. Obwód Zakarpacki jest szóstym ukraińskim obwodem, z którym Podkarpacie podpisało porozumienie o współpracy.

- Ważne są nie tylko podpisywane dokumenty i formalności, ale najważniejszy w tym wszystkim jest człowiek – podsumował podpisanie listu marszałek.

Organizatorem konferencji w Lutowiskach 14 września jest Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Biuro „Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina” w Rzeszowie. 15 września, drugiego dnia wydarzenia, zaplanowana jest część kulturalno-promocyjna po ukraińskiej stronie, której organizatorem jest Zakarpacka Obwodowa Administracja Państwowa.

Patronat nad Karpackimi Dniami Dobrosąsiedztwa objął Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a patronem medialnym wydarzenia jest TVP Rzeszów oraz Polskie radio Rzeszów.

Monika Konopka
Fot. Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP