180912 konsukWspółpraca Województwa Podkarpackiego ze słowackimi regionami oraz planowane na przyszły rok Forum Polska-Słowacja były głównymi tematami, poruszonymi podczas spotkania marszałka Władysława Ortyla oraz wojewody Ewy Leniart z nowym Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej, Tomášem Kašajem, który we wtorek, 11 września br. złożył wizytę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Była to pierwsza oficjalna wizyta nowego konsula na Podkarpaciu. Podczas rozmów omówiono m.in. zagadnienia związane z wieloletnią i wielokierunkową współpracą transgraniczną i międzyregionalną, którą Województwo Podkarpackie prowadzi zarówno z Krajem Preszowskim, jak i z Krajem Koszyckim. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy m.in. realizacji wspólnych projektów (w ramach Programu Interreg PL-SK) oraz podejmowania działań na rzecz budowy szlaku drogowego Via Carpatia.

Marszałek Władysław Ortyl poruszył również kwestię organizacji Forum Polska-Słowacja, którego pierwsza edycja odbędzie się w 2019 r. w Województwie Podkarpackim. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Krynicy podczas odbywającego się tam Forum Ekonomicznego. Jak podkreślił marszałek, Forum, w swoim założeniu, będzie platformą wymiany poglądów oraz miejscem spotkań liderów różnych sektorów gospodarki, samorządowców, polityków, przedstawicieli świata nauki i środowisk eksperckich, organizacji pozarządowych i mediów. Organizatorami Forum Polska-Słowacja będą wspólnie Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Instytut Studiów Wschodnich.

Tomáš Kašaj jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bella w Banskiej Bystricy. Od 2008 r. pełnił różne funkcje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Słowackiej. Od 1 sierpnia 2018 r. objął funkcję Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie.

Magdalena Szpytma
Kancelaria Zarządu
fot. Michał Mielniczuk/BP UMWP